Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 2014

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2008, 2010, 2012 en 2014.
De publicatie gaat vergezeld van een methodologische toelichting. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.