Auteur: Rik van der Vliet, Jeanine van Wissen-Floris, Lucille Mattijssen, Jeroen Borghuis, Femke Bosman
Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

7. Gecorrigeerde loonverschillen per loonsegment

De loonverschillen variëren per loonsegment. Na correctie voor achtergrondkenmerken zijn loonverschillen het grootst binnen de hoogst betaalde banen en het kleinst binnen de laagstbetaalde banen. Deze bevinding geldt zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven.

Middels een lineaire regressieanalyse (OLS) is in hoofdstuk 2 een algemeen gecorrigeerd loonverschil berekend voor de gehele populatie werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Loonverschillen kunnen echter variëren per loonsegment. De kwantielregressie stelt ons in staat om de grootte van het gecorrigeerde loonverschil te berekenen voor verschillende loonsegmenten, ofwel kwantielen in een verdeling van uurloon (zie paragraaf 9.4).

In figuren 7.1.1 en 7.2.1 zijn de gecorrigeerde loonverschillen per loonsegment weergegeven voor respectievelijk de overheid en het bedrijfsleven. De techniek van een kwantielregressie verschilt van de techniek van een gewone OLS-regressie, maar de interpretatie van de resultaten is voor beide analysetechnieken hetzelfde. Het enige verschil is echter dat de uitkomsten van een kwantielregressie enkel van toepassing zijn op de desbetreffende kwantiel (bijv. het 0,5 kwantiel, werknemers met een uurloon gelijk aan de mediaan). In deze analyse is gebruik gemaakt van de log-transformeerde lonen.

7.1 Resultaten voor overheid

Figuur 7.1.1 is een visualisatie van de grootte van de regressiecoëfficient van geslacht (met mannen als referentiecategorie) in verschillende loonsegmenten voor de overheid. In deze figuur is te zien dat de regressiecoëfficiënten van geslacht net onder nul liggen voor de twee laagste loonsegmenten (geen significant loonverschil tussen mannen en vrouwen) en oploopt tot ongeveer -0,06 in het hoogste loonsegment. Een regressiecoëfficient van geslacht op log-getransformeerde uurlonen van -0,06 komt overeen met een loonverschil van (–0,06 – 1) ∙100% = -5,8% procent.

In tabel 7.1.2 zijn de regressiecoëffiënten voor de gehele populatie en vijf specifieke kwantielen weergegeven. Daarin is te zien dat het loonverschil 1 procent is in het laagste kwantiel (kwantiel 0,1) en 5 procent is in het hoogste kwantiel (kwantiel 0,9). Kortom, na correctie voor achtergrondkenmerken zijn loonverschillen binnen de overheid het grootst binnen de hoogstbetaalde banen en het kleinst binnen de laagstbetaalde banen.

7.1.1 Regressiecoëfficiënten van vrouw zijn op log-getransformeerde uurlonen voor verschillende loonsegmenten binnen de overheid
KwantielEffect (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Bovengrens (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Ondergrens (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Gemiddeld loonverschil (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Bovengrens gemiddeld loonverschil (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Ondergrens gemiddeld loonverschil (Dummyvariabele geslacht - vrouw)
0.0
0.05-0,01310,0012-0,0274-0,0335-0,0231-0,0439
0.1-0,00570,0033-0,0147-0,0335-0,0231-0,0439
0.15-0,0169-0,0076-0,0262-0,0335-0,0231-0,0439
0.2-0,02-0,0103-0,0297-0,0335-0,0231-0,0439
0.25-0,025-0,0171-0,0329-0,0335-0,0231-0,0439
0.3-0,0267-0,0182-0,0352-0,0335-0,0231-0,0439
0.35-0,0257-0,0176-0,0338-0,0335-0,0231-0,0439
0.4-0,0308-0,0224-0,0392-0,0335-0,0231-0,0439
0.45-0,0362-0,0286-0,0438-0,0335-0,0231-0,0439
0.5-0,0364-0,0288-0,044-0,0335-0,0231-0,0439
0.55-0,0383-0,0305-0,0461-0,0335-0,0231-0,0439
0.6-0,0428-0,0353-0,0503-0,0335-0,0231-0,0439
0.65-0,0435-0,0364-0,0506-0,0335-0,0231-0,0439
0.7-0,043-0,0353-0,0507-0,0335-0,0231-0,0439
0.75-0,0462-0,038-0,0544-0,0335-0,0231-0,0439
0.8-0,0469-0,0393-0,0545-0,0335-0,0231-0,0439
0.85-0,0453-0,0364-0,0542-0,0335-0,0231-0,0439
0.9-0,0496-0,0404-0,0588-0,0335-0,0231-0,0439
0.95-0,0638-0,0532-0,0744-0,0335-0,0231-0,0439
1.0

7.1.2 Regressiecoëfficiënten van vrouw zijn op log-getransformeerde uurlonen voor de hele populatie (OLS regressie) en voor vijf loon-segmenten (kwantielregressie) binnen de overheid, 2020
OLSQ 0,10Q 0,25Q 0,50Q 0,75Q 0,90
Regressiecoëfficiënt-0.034***-0.006-0.025***-0.036***-0.046***-0.050***
Standaardfout(0.005)(0.005)(0.004)(0.004)(0.004)(0.005)
Gecorrigeerd loonverschil (%)-3-1-2-4-5-5
*** p < 0,001.

7.2 Resultaten voor bedrijfsleven

Figuur 7.2.1 is een visualisatie van de grootte van de regressiecoëfficient van geslacht (met mannen als referentiecategorie) in verschillende loonsegmenten voor het bedrijfsleven. In deze figuur is te zien dat de regressiecoëfficient van geslacht rond -0,03 ligt voor het laagste loonsegment en oploopt tot ongeveer -0,11 in het hoogste loonsegment. In tabel 7.2.2 zijn de regressiecoëfficiënten voor de gehele populatie en vijf specifieke kwantielen weergegeven. Daarin is te zien dat het loonverschil ruim 3 procent is in het laagste kwantiel (kwantiel 0,1) en 9 procent is in het hoogste kwantiel (kwantiel 0,9). Kortom, ook voor het bedrijfsleven geldt dat na correctie voor achtergrondkenmerken loonverschillen het grootst zijn binnen de hoogst betaalde banen en het kleinst zijn binnen de laagstbetaalde banen.

7.2.1 Regressiecoëfficiënten van vrouw zijn op log-getransformeerde uurlonen voor verschillende loonsegmenten binnen het bedrijfsleven
KwantielEffect (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Bovengrens (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Ondergrens (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Gemiddeld loonverschil (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Bovengrens gemiddeld loonverschil (Dummyvariabele geslacht - vrouw)Ondergrens gemiddeld loonverschil (Dummyvariabele geslacht - vrouw)
0.0
0.05-0,0292-0,0237-0,0347-0,0659-0,0611-0,0707
0.1-0,0335-0,0281-0,0389-0,0659-0,0611-0,0707
0.15-0,0375-0,0328-0,0422-0,0659-0,0611-0,0707
0.2-0,0441-0,0394-0,0488-0,0659-0,0611-0,0707
0.25-0,0460-0,0417-0,0503-0,0659-0,0611-0,0707
0.3-0,0486-0,0442-0,0530-0,0659-0,0611-0,0707
0.35-0,0494-0,0448-0,0540-0,0659-0,0611-0,0707
0.4-0,0512-0,0467-0,0557-0,0659-0,0611-0,0707
0.45-0,0547-0,0503-0,0591-0,0659-0,0611-0,0707
0.5-0,0571-0,0527-0,0615-0,0659-0,0611-0,0707
0.55-0,0577-0,0532-0,0622-0,0659-0,0611-0,0707
0.6-0,0610-0,0564-0,0656-0,0659-0,0611-0,0707
0.65-0,0637-0,0588-0,0686-0,0659-0,0611-0,0707
0.7-0,0644-0,0593-0,0695-0,0659-0,0611-0,0707
0.75-0,0691-0,0634-0,0748-0,0659-0,0611-0,0707
0.8-0,0753-0,0693-0,0813-0,0659-0,0611-0,0707
0.85-0,0807-0,0741-0,0873-0,0659-0,0611-0,0707
0.9-0,0898-0,0826-0,0970-0,0659-0,0611-0,0707
0.95-0,1060-0,0972-0,1148-0,0659-0,0611-0,0707
1.0

7.2.2 Regressiecoëfficiënten van vrouw zijn op log-getransformeerde uurlonen voor de hele populatie (OLS regressie) en voor vijf loon-segmenten (kwantielregressie) binnen het bedrijfsleven, 2020
OLSQ 0,10Q 0,25Q 0,50Q 0,75Q 0,90
Regressiecoëfficiënt-0.066***-0.034***-0.046***-0.057***-0.069***-0.090***
Standaardfout(0.002)(0.003)(0.002)(0.002)(0.003)(0.004)
Gecorrigeerde loonverschil (%)-6-3-4-6-7-9
*** p < 0,001.