Auteur: Rik van der Vliet, Jeanine van Wissen-Floris, Lucille Mattijssen, Jeroen Borghuis, Femke Bosman
Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

Leeswijzer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. In deze editie van het onderzoek staan de loonverschillen in 2020 en de ontwikkeling ten opzichte van eerdere jaren centraal (periode vanaf 2008 tot en met 2020). Dit onderzoek is door het CBS vier keer eerder uitgevoerd onder de naam ‘Gelijk loon voor gelijk werk?’ en draagt vanaf 2016 de naam ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen’. 

De rapportage is als volgt opgebouwd:

   Deel I: Monitor Loonverschillen

 1. Ongecorrigeerde loonverschillen tussen mannen en vrouwenBeschrijving van de belangrijkste resultaten. Hoe hoog zijn de ongecorrigeerde loonverschillen tussen vrouwen en mannen bij de overheid en in het bedrijfsleven? In hoeverre is dit veranderd ten opzichte van eerdere jaren?
 2. Gecorrigeerde loonverschillenKwantificering en uitleg van gecorrigeerde loonverschillen. Hoe hoog is het loonverschil tussen vrouwen en mannen wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in werknemers-, werkgevers- en baankenmerken?
 3. Kenmerken van de werknemerUitwerking van de verklaring van ongecorrigeerde loonverschillen - Welke werknemerskenmerken hangen samen met loonverschillen tussen vrouwen en mannen? Achtereenvolgens wordt ingegaan op de rol van leeftijd en opleidingsniveau.
 4. Kenmerken van de werkgeverUitwerking van de verklaring van ongecorrigeerde loonverschillen - Welke werkgeverskenmerken hangen samen met loonverschillen tussen vrouwen en mannen? Er wordt ingegaan op de rol van de bedrijfstak en bedrijfsgrootte.
 5. Kenmerken van de baanUitwerking van de verklaring van ongecorrigeerde loonverschillen - Welke baankenmerken hangen samen met loonverschillen tussen vrouwen en mannen? Achtereenvolgens wordt ingegaan op de rol van arbeidsduur, beroepsrichting, beroepsniveau, leidinggeven en contractsoort.
 6. Verklaarde en onverklaarde loonverschillenBeschrijving van de voornaamste verklarende en niet-verklarende factoren gebaseerd op de Kitagawa-Oaxaca-Blinder decompositie methode voor het model van het bedrijfsleven.
 7. Gecorrigeerde loonverschillen per loonsegmentBeschrijving van de loonverschillen per loonsegment bij de overheid en het bedrijfsleven. Door middel van kwantielregressie worden de loonverschillen in verschillende loonsegmenten gepresenteerd.

  Deel II: Technische Toelichting

 8. AchtergrondgegevensBeschrijving van de onderzoekspopulatie, de gebruikte databronnen, de operationalisering van de belangrijkste begrippen, de kwaliteit van de uitkomsten en wijzigingen in de onderzoeksopzet.
 9. MethodenToelichting over de gebruikte onderzoeksmethoden, waaronder de samenstelling van de onderzoeksbestanden en het ophogen van de steekproef. Toelichting van de berekening van de gecorrigeerde loonverschillen, de Kitagawa-Oaxaca-Blinder decompositie en de kwantielregressie.
 10. Begrippen en afkortingenToelichting van de gebruikte begrippen en afkortingen.
 11. Literatuur

Bij deze publicatie hoort een tabellenset met kerncijfers van de onderzoekspopulatie en de belangrijkste uitkomsten uit de regressiemodellen. De tabellenset is te vinden bij deze publicatie op de website van het CBS.