Auteur: Rik van der Vliet, Jeanine van Wissen-Floris, Lucille Mattijssen, Jeroen Borghuis, Femke Bosman
Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

1. Ongecorrigeerde loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verdienden vrouwen in 2020 gemiddeld een lager uurloon dan mannen. In het bedrijfsleven was het ongecorrigeerde loonverschil 19 procent en bij de overheid 6 procent. De ongecorrigeerde loonverschillen zijn afgenomen sinds de eerste editie van dit onderzoek in 2008. In vergelijking met 2018 is het ongecorrigeerde loonverschil gelijk gebleven in het bedrijfsleven en met twee procentpunten afgenomen bij de overheid.

Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is sinds 2008 sterker afgenomen bij de overheid dan in het bedrijfsleven (figuur 1.1). Bij de overheid is het loonverschil meer dan gehalveerd met een afname van 16 procent in 2008 naar 6 procent in 2020. In het bedrijfsleven is het loonverschil gedaald van 22 procent in 2008 naar 19 procent in 2020. Ondanks dat het ongecorrigeerde loonverschil bij het bedrijfsleven tussen 2016 en 2020 gelijk is gebleven, is er voor zowel het bedrijfsleven als de overheid een lineaire (rechtlijnige) afname gedurende de acht verslagjaren sinds 2008. Deze ontwikkelingen zijn statistisch significant en zichtbaar gemaakt in figuur 1.1 met behulp van de trendlijnen.

Figuur 1.1 Ongecorrigeerde loonverschillen tussen vrouwen en mannen, 2008-2020
 Bedrijfsleven (%)Overheid (%)Trendlijn bedrijfsleven (%)Trendlijn overheid (%)
2008-22-16-21,8-15,3
2010-21-14-21,2-13,6
2012-21-11-20,7-12,0
2014-20-10-20,1-10,4
2016-19-8-19,6-8,8
2018-19-8-19,1-7,2
2020-19-6-18,5-5,6

De cijfers in figuur 1.1 hebben betrekking op het ongecorrigeerde loonverschil. Dit betekent dat bij de berekening van het loonverschil geen rekening is gehouden met andere factoren die invloed hebben op de lonen van werknemers, zoals verschillen in werkervaring tussen mannen en vrouwen. Het ongecorrigeerde loonverschil is berekend als het procentuele verschil in (rekenkundig) gemiddelde uurlonen tussen mannen en vrouwen (zie ook paragraaf 8.3).

Bij de overheid verdienden mannen in 2020 gemiddeld 29 euro per uur en vrouwen gemiddeld 28 euro per uur. In het bedrijfsleven verdienden mannen gemiddeld 24 euro per uur en vrouwen gemiddeld 19 euro per uur. Het uurloon van vrouwen is in de afgelopen tien jaar het sterkst gestegen bij de overheid. Vrouwen verdienden bij de overheid in 2020 gemiddeld bijna zeven euro meer dan in 2008. Mannen werkzaam bij de overheid en mannen en vrouwen werkzaam in het bedrijfsleven zagen hun uurloon in deze periode stijgen met ongeveer vier euro.