Zoekresultaten

43 resultaten voor keyword:loonverschil
43 resultaten voor keyword:loonverschil

Pagina 1 van 2

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.

Artikelen

Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Cijfers

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

In de ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal. Er is aandacht voor trends in loonverschillen,...

Publicaties

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.

Artikelen

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking onderwijsniveau; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd,

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook in de coronajaren 2020 en 2021 kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon...

Artikelen

Aflevering 5: De eeuw van mijn dochters

In de podcast van het CBS wordt elke maand een actueel thema belicht aan de hand van cijfers en statistieken. Liesbeth Staats gaat in gesprek met CBS-experts over het belang van statistiek in het...

Artikelen

Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020

In deze tabel is de gemiddelde loonkloof berekend bij de grootste duizend bedrijven voor de jaren 2010-2020

Cijfers

Loonverschil tussen top en gewone werknemer iets kleiner

Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets kleiner geworden. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was...

Artikelen

Loonverschil mannen en vrouwen tussen 2016 en 2018 niet verder gedaald

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verdienden vrouwen in 2018 gemiddeld een lager uurloon dan mannen. Bij de overheid verdienden vrouwen gemiddeld 26 euro tegen mannen 28 euro (8 procent...

Artikelen

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2018

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2018’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Cijfers

Loonkloof mannen en vrouwen blijft slinken

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden.

Artikelen

Loonverschillen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Cijfers

Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016

Cijfers

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2016

Het CBS deed voor 2016 onderzoek naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

Artikelen

Loonverschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner

Loonverschillen mannen en vrouwen tussen 2008 en 2016 gedaald

Artikelen

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Cijfers

Verschil in loon tussen top en gewone werknemer nam toe

Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets toegenomen. Het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig...

Artikelen

Loonverschillen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar bij de overheid en het bedrijfsleven in 2014.

Cijfers

Ongecorrigeerde beloningsverschillen

Ongecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid, 2014.

Cijfers

Vrouwenemancipatie vordert langzaam

Moeders blijven meer uren werken, vrouwen lager inkomen dan man, meer vrouwen in top bedrijfsleven en rijksoverheid

Artikelen

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 2014

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen

Cijfers

Krijgen mannen en vrouwen gelijk loon voor gelijk werk?

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren kleiner geworden.

Artikelen