Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2018

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2018’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. De loonverschillen in 2018 en de ontwikkeling ten opzichte van eerdere jaren staan centraal (periode vanaf 2008 tot en met 2018). In de rapportage is er aandacht voor de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, de gecorrigeerde beloningsverschillen, kenmerken van de werknemer, van de werkgever, van de baan en verklaarde en onverklaarde factoren. Het onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).