Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 2012

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2008, 2010 en 2012.
De publicatie gaat vergezeld van een methodologische toelichting en een aanvullende tabel over loonverschillen inclusief en exclusief bijzondere beloning.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rapportage

Technische toelichting

Aanvullende maatwerktabel