Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en het bedrijfsleven, 2010

Dit rapport schetst een beeld van de banen, lonen en beloningsverschillen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2010. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.