Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

Omslag Monitor loonverschillen mannen en vrouwen
In deze editie van het onderzoek worden de loonverschillen in 2016 beschreven en de ontwikkeling ten opzichte van eerdere jaren (periode vanaf 2008 tot en met 2016).
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. De loonverschillen in 2016 en de ontwikkeling ten opzichte van eerdere jaren staan centraal (periode vanaf 2008 tot en met 2016). In de rapportage is er aandacht voor de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, de gecorrigeerde beloningsverschillen, kenmerken van de werknemer, van de werkgever, van de baan en verklaarde en onverklaarde factoren.