Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2008

Gelijk loon voor gelijk werk? Dit rapport schetst een beeld van de banen, lonen en beloningsverschillen bij overheid en  bedrijfsleven in 2008. De aanvullende tabellenset is op aanvraag te verkrijgen. Opdrachtgever: Ministerie van SZW