Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 15 juni

Overzicht van aantallen bedrijven, banen en omzet van bedrijven die per 15 juni 2020 gebruik maken van TOGS, uitstel van betaling van belastingen, BMKB-C en uitstel van aflossing bij Qredits, vier van de financiële corona-noodregelingen.
In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) probeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart te brengen. Beoogd is om regelmatig een cijferoverzicht samen te stellen. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Dit tweede rapport bevat cijfers over gebruikers van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C) en de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits. Naarmate er meer administratieve gegevens voorhanden komen, zal het aantal gerapporteerde regelingen worden uitgebreid.