Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 juli

Overzicht van bedrijven die vanaf maart tot en met juli 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende financiële corona-noodregelingen. De tabellen bevatten gegevens over tien regelingen.
In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) probeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart te brengen. Beoogd is om regelmatig een cijferoverzicht samen te stellen. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Dit derde rapport bevat cijfers over gebruikers van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C) de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits en de regelingen voor tegemoetkoming van de fritesaardappeltelers en de sierteeltsectoren. Naarmate er meer administratieve gegevens voorhanden komen, zal het aantal gerapporteerde regelingen worden uitgebreid.