Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus

Overzicht van bedrijven die tot en met 31 augustus 2021 gebruik hebben gemaakt van verschillende steunmaatregelen in verband met corona. De tabellen bevatten gegevens over tweeëntwintig regelingen.
In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid verschillende steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart. Regelmatig wordt een cijferoverzicht samengesteld. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken..

Dit negende rapport bevat cijfers over de periode tot en met 31 augustus 2021 met gebruikers van de eerste t/m zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0, NOW-2.0, NOW-3.1, NOW-3.2, NOW-3.3 en NOW-4.0), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-1,2&3), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C), de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC), de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits, de regelingen voor tegemoetkoming van de fritesaardappeltelers en de sierteeltsectoren en ten slotte – als nieuw toegevoegde regeling – de subsidieregeling evenementen (TRSEC).

De deelname van bedrijven aan de regelingen wordt in de tabellen van deze negende rapportage tevens in verband gebracht met de ontwikkeling van de banen tussen juni 2020 en juni 2021 en met de omzetontwikkeling tussen het tweede kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2021. In deze rapportage zijn ook vaststellingen van eerder toegekende subsidies opgenomen, het gaat hierbij om de TVL-1 en de TVL Q4 2020.

Het gebruik van de regelingen naar regio wordt in een aparte tabellenset in beeld gebracht.

Twee aanvullende tabellensets bevatten een overzicht van de bedrijven in de culturele en creatieve sector, respectievelijk de sport die deelnemen aan de meest gebruikte regelingen. Deze aanvullende tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ten slotte is hier een specifieke eenmalige tabellenset opgenomen. Deze hoort bij het nieuwsbericht van 13 oktober 2021 en beschrijft het doorlopende gebruik van bedrijven van steun voor loonkosten en/of vaste lasten in de vijf regelingsperiodes vanaf maart 2020 tot en met juni 2021.