Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 juni 2022

Overzicht van bedrijven die tot en met 30 juni 2022 gebruik hebben gemaakt van verschillende steunmaatregelen in verband met corona. De tabellen bevatten gegevens over tweeëndertig regelingen.
In verband met de gevolgen van het coronavirus had de overheid verschillende steunmaatregelen voor ondernemers ingevoerd. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan- en effecten van deze maatregelen regelmatig in kaart gebracht. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen en de daaraan verbonden bedragen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Deze elfde rapportage bevat cijfers over de periode tot en met 30 juni 2022 met gebruikers van de eerste t/m achtste aanvraagperiode tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1, NOW-2, NOW-3.1, NOW-3.2, NOW-3.3, NOW-4, NOW-5 en NOW-6), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-1, 2, 3, 4 en 5), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021, TVL Q3 2021, TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C), de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC), de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskrediet uitgevoerd door Qredits, de subsidieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE).

In deze elfde rapportage zijn voor een belangrijk deel van de NOW-regelingen en de vastelastenregelingen, gegevens opgenomen over vaststellingen van eerder toegekende subsidies.

Het gebruik van de regelingen naar regio wordt in een aparte tabellenset in beeld gebracht.

Een aanvullende tabellensets bevat een overzicht van de bedrijven in de culturele en creatieve sector die deelnamen aan de meest gebruikte regelingen. Deze aanvullende tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Voor zover op dit moment voorzien, is dit de laatste rapportage met cijfers over de coronasteunmaatregelen en komt er geen volgende rapportage in deze vorm.