Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 augustus

Overzicht van bedrijven die vanaf maart tot en met augustus 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende financiële corona-noodregelingen. De tabellen bevatten gegevens over twaalf regelingen.
In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart. Beoogd is om regelmatig een cijferoverzicht samen te stellen. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Dit vierde rapport bevat cijfers over gebruikers van de eerste en de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0 en NOW-2.0), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C) de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits en de regelingen voor tegemoetkoming van de fritesaardappeltelers en de sierteeltsectoren.

Het gebruik van de regelingen is in dit vierde rapport voor het eerst ook naar regio in beeld gebracht en er wordt een overzicht gegeven van de omzetontwikkeling in het tweede kwartaal van 2020 in relatie tot het gebruik van enkele regelingen.

Een aanvullende tabel bevat een overzicht van de bedrijven in de sport die gebruik maken van de NOW-1.0, Deze tabel is samengesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).