Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december

grafiek

Erratum:

De oorspronkelijk gepubliceerde tabellenset over de steunmaatregelen per 31 december 2021, bevatte foutieve cijfers en is daarom aangepast. De correctie heeft betrekking op het uitstel van belastingbetaling (tabel 19a in de tabellenset)
Overzicht van bedrijven die tot en met 31 december 2021 gebruik hebben gemaakt van verschillende steunmaatregelen in verband met corona. De tabellen bevatten gegevens over achtentwintig regelingen.

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid verschillende steunmaatregelen voor ondernemers ingevoerd. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen en de daaraan verbonden bedragen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Dit tiende rapport bevat cijfers over de periode tot en met 31 december 2021 met gebruikers van de eerste t/m zevende tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0, NOW-2.0, NOW-3.1, NOW-3.2, NOW-3.3, NOW-4.0 en NOW-5.0), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-1,2,3 en 4), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021, TVL Q3 2021 en TVL Q4 2021), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C), de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC), de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits, de regelingen voor tegemoetkoming van de fritesaardappeltelers en de sierteeltsectoren en de subsidieregeling evenementen (TRSEC).

In deze tiende rapportage zijn voor een belangrijk deel van de NOW-regelingen en de vastelastenregelingen, gegevens opgenomen over vaststellingen van eerder toegekende subsidies.

Het gebruik van de regelingen naar regio wordt in een aparte tabellenset in beeld gebracht.

Twee aanvullende tabellensets bevatten een overzicht van de bedrijven in de culturele en creatieve sector, respectievelijk de sport die deelnemen aan de meest gebruikte regelingen. Deze aanvullende tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid verschillende steunmaatregelen voor ondernemers ingevoerd. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen en de daaraan verbonden bedragen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Dit tiende rapport bevat cijfers over de periode tot en met 31 december 2021 met gebruikers van de eerste t/m zevende tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0, NOW-2.0, NOW-3.1, NOW-3.2, NOW-3.3, NOW-4.0 en NOW-5.0), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-1,2,3 en 4), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021, TVL Q3 2021 en TVL Q4 2021), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C), de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC), de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits, de regelingen voor tegemoetkoming van de fritesaardappeltelers en de sierteeltsectoren en de subsidieregeling evenementen (TRSEC).

In deze tiende rapportage zijn voor een belangrijk deel van de NOW-regelingen en de vastelastenregelingen, gegevens opgenomen over vaststellingen van eerder toegekende subsidies.

Het gebruik van de regelingen naar regio wordt in een aparte tabellenset in beeld gebracht.

Twee aanvullende tabellensets bevatten een overzicht van de bedrijven in de culturele en creatieve sector, respectievelijk de sport die deelnemen aan de meest gebruikte regelingen. Deze aanvullende tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Een volgende rapportage over het gebruik van de steunmaatregelen wordt voorzien in oktober 2022.