Korte omschrijvingen coronasteunmaatregelen overheid

Tegemoetkoming voor loonkosten

Dit betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW werd uitgevoerd door het UWV. De NOW heeft acht aanvraagperiodes gekend, tussen maart 2020 en maart 2022. Via de NOW konden ondernemers die omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtten, bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen om hun personeel in dienst te kunnen houden. De maximale tegemoetkoming bedroeg, afhankelijk van de aanvraagperiode, 80 of 90 procent van de vooraf berekende loonkosten. Ook de overige voorwaarden konden per aanvraagperiode verschillen.

  

Tegemoetkoming voor vaste lasten

Dit betreft de Tijdelijke Ondersteuning Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Beiden werden uitgevoerd door RVO. De TOGS bestond uit een eenmalige uitkering van 4 duizend euro voor mkb-bedrijven die in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 minstens 4 duizend euro aan vaste lasten verwachtten te maken en minstens 4 duizend euro aan omzetverlies. De uitkering kon worden aangevraagd door specifieke bedrijfstakken volgens een vastgestelde lijst met SBI-codes (branches). Na de TOGS volgde de TVL. Deze kende zeven aanvraagperiodes en liep tot en met maart 2022. De voorwaarden zijn per subsidieperiode aangepast via kabinetsbesluiten, rekening houdend met de ontwikkelingen van de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor bedrijven. Ondernemers met een verwacht omzetverlies van 30 procent (bij de TVL Q4 2021 was dat 20 procent) konden een subsidie toegezegd krijgen voor een deel van hun vaste lasten. Het maximale bedrag varieerde, afhankelijk van de aanvraagperiode tussen de 50 duizend euro en 550 duizend euro voor het mkb en tussen de 600 duizend euro en 1,2 miljoen euro voor grootbedrijven. In bepaalde aanvraagperiodes konden bedrijven in specifieke sectoren ook aanspraak maken op opslagen en modules (bijvoorbeeld de Vaste Lasten Evenementen). 

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

Ondernemers konden door een tijdelijke versoepeling bij de Belastingdienst uitstel aanvragen voor het betalen van bijna alle soorten belastingen. De invorderingsrente was tijdelijk op 0,01 procent gezet. Er werden ook geen verzuimboetes opgelegd en reeds opgelegde verzuimboetes werden verminderd als er uitstel van betaling in verband met corona was verleend. Het bijzondere uitstel kon worden verkregen tot en met eind maart 2022.
 

Inkomensondersteuning voor zelfstandigen

Dit betreft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo werd aangekondigd in het eerste noodpakket in maart 2020 en liep in vijf aanvraagperiodes tot en met september 2021. Zelfstandigen konden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De aanvullende ondersteuning vulde het inkomen aan tot het sociaal minimum. De Tozo werd uitgevoerd door de gemeenten.

Krediet- en garantieregelingen

Met dit type regelingen konden ondernemers tegen relatief gunstige voorwaarden kredieten afsluiten of stond de overheid garant voor een deel van de leningen. 
 
Verruiming BMKB - Bij de borgstelling BMKB-kredieten staat de overheid garant voor een deel van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. In verband met de corona-crisis was de reguliere regeling verruimd (BMKB-C). Dat houdt in dat de overheid niet voor 50 procent van het krediet borg stond, maar voor 75 procent. Ook andere voorwaarden waren versoepeld zoals een verlaging van de provisie  en een langere looptijd van de staatsgarantie. De BMKB-C was aan te vragen vanaf 21 maart 2020 tot en met het tweede kwartaal 2022. MKB-bedrijven konden bij banken en andere geaccrediteerde financiële dienstverleners terecht voor een lening onder de BMKB-C voorwaarden. 
 
Verruiming GO - Via de verruiming van Garantie Ondernemingsfinanciering bood de staat (middel)grote bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit veroorzaakt door de coronacrisis te verkrijgen die anders niet mogelijk was geweest. Door de GO-C konden banken een 80 procent of 90 procent (afhankelijk van de omzet van de onderneming) staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen  in plaats van de gebruikelijke 50 procent. Leningen van maximaal 150 miljoen euro zijn tot maximaal 135 miljoen euro gegarandeerd. De GO-C was aan te vragen tussen 29 april 2020 en 15 juni 2022.
 
Verruiming BL - Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw was uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet in verband met corona. Gezonde landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen waren door de coronacrisis konden hierdoor gefinancierd blijven. De overheid stond voor 70 procent van het krediet borg. Het maximale overbruggingskrediet was anderhalf miljoen euro per bedrijf. De BL-C was aan te vragen vanaf 21 maart 2020 tot en met het tweede kwartaal 2022.
 
KKC - Bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte vanwege het coronavirus konden onder de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) een lening aanvragen bij hun financier van minimaal 10 duizend euro tot maximaal 50 duizend euro. De overheid stond garant voor 95 procent van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld konden lenen. De looptijd van de lening was maximaal 5 jaar, en de rente bedroeg maximaal 4 procent. De KKC was aan te vragen vanaf 29 mei 2020 tot en met het tweede kwartaal 2022.
 
COL - Vanaf eind april 2020 konden ondernemers aanvullende steun aanvragen voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via de Corona Overbruggingslening. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in samenwerking met Techleap voerden deze regeling uit. Het gaat hierbij om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast stond de COL onder voorwaarden open voor mkb’ers die hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte rekening-courant verhouding). De COL bood kredieten aan tussen de 50 duizend euro en 2 miljoen euro. De COL liep tot 1 juli 2021.
 
Regelingen met betrekking tot Qredits - Om de risico’s van de coronacrisis voor startende ondernemers en ondernemers uit het kleinbedrijf te verkleinen werd er door het kabinet extra geld vrijgemaakt voor Qredits, een stichting die microkredieten beschikbaar stelt voor ondernemingen die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen. Bij Qredits konden ondernemers uitstel van (bestaande) aflossingsverplichtingen met rentekorting aanvragen én (nieuwe) corona overbruggingskredieten (voor bestaande ondernemers tot maximaal 25 duizend euro en voor beginnende ondernemers gestart in het eerste halfjaar van 2022 tot maximaal 35 duizend euro). Vanaf 18 maart 2020 was uitstel van aflossing mogelijk en vanaf 23 juli 2020 konden kredieten worden aangevraagd. Voor beide onderdelen was de regeling open tot en met tweede kwartaal 2022.
 

Evenementenregelingen

 
VLE Q4 2020 en VLE Q1 2021 - De Vaste Lasten Evenementen was een module voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL-1 subsidie toegekend kregen, maar niet voor TVL Q4 2020 respectievelijk TVL Q1 2021 in aanmerking kwamen vanwege een te lage referentieomzet. De voorwaarde was dat de ondernemer meer dan 50 procent van de omzet verdiende aan publieke evenementen.

TRSEC - De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen Covid-19 was een subsidieregeling  met een leningscomponent die de gemaakte kosten vergoedt voor professioneel opgezette evenementen die door coronamaatregelen door de Rijksoverheid verboden waren. De subsidieregeling was gericht op evenementen die gepland stonden tussen 1 juli en 31 december 2021.
 
ATE - De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen was een subsidieregeling die de gemaakte kosten vergoedt voor evenementen die door coronamaatregelen door de Rijksoverheid verboden waren. De subsidieregeling was gericht op evenementen die gepland stonden tussen 10 juli 2021 en 31 december 2021.
 

Terug naar artikel