Adequaat meten economie

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken

CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

Het wordt door de opkomst van allerlei nieuwe fenomenen- zoals digitalisering, internationalisering en verdienstelijking- steeds moeilijker om de economie goed te meten. Het CBS loopt dagelijks tegen de uitdagingen aan die de moderne economie met zich mee brengt. Digitalisering, toenemend computervermogen en een toegenomen connectiviteit hebben de manier van leven veranderd (zowel in als buiten het werk). Er zijn nieuwe businessmodellen ontstaan en de locatie van een onderneming is o.a. door globalisering minder belangrijk geworden. Huishoudens krijgen door de platformmogelijkheden steeds meer de rol van producent en kunnen ook met een klik op de muis opeens van alles zelf importeren. Daarnaast heeft digitalisering de grenzen tussen werk en vrije tijd vervaagd.

Dit roept de vraag op of we nog wel meten wat we willen meten. En zijn onze huidige meetmethoden nog wel toereikend voor wat we willen meten? Om te zorgen dat het antwoord op deze vragen nu en in de toekomst een volmondig "ja" blijft, is het programma "Adequaat meten van de economie (AME)" opgericht. Het CBS zoekt voor het adequaat meten van de economie nadrukkelijk de samenwerking met externe partners.

Het AME-programma heeft twee specifieke doelstellingen:

  1. Het oplossen van meetproblemen om nieuwe economische fenomenen adequaat te kunnen beschrijven en nieuwe statistische output te maken;
  2. Het bevorderen van intensieve in- en externe samenwerking om dit te realiseren (netwerkorganisatie).

Nieuws


Rapporten