Meer zicht op online platformen in Nederland

Omslag, Meer zicht op online platformen in Nederland
Een pilot onderzoek naar het functioneren van online platformen in Nederland

Online platformen kunnen gezien worden als digitale bemiddelaars tussen twee of meer groepen aanbieders en afnemers van goederen, diensten en/of informatie en waarbij de bemiddelaars deze producten (meestal) zelf niet aanbieden. In steeds meer facetten van de samenleving en de economie komen dit soort digitale dienstverleners voor.

Deze notitie presenteert de eerste resultaten van een statistisch onderzoek onder een kleine 200 online platformen in Nederland. Aan bod komen onder meer de volgende aspecten: de gebruikers (aanbieders en afnemers), markoriëntatie, verdienmodellen, financieel resultaat, algoritmen, data, beoordelingssystemen, ondersteunde diensten, bedrijven die online platformen gebruiken, de deeleconomie en online platformen die in werk bemiddelen. Het gaat om voorlopige cijfers. Daarnaast wordt ingegaan op de gehanteerde definitie en de context van online platformen.

De omzetcijfers zijn afkomstig uit de CBS-enquête ‘ICT-gebruik bij bedrijven’. In 2023 heeft hierbij voor het berekenen van de omzet een methodeverandering plaatsgevonden die met terugwerkende kracht is doorgevoerd. De omzetcijfers kunnen hierdoor inmiddels licht verschillen ten opzichte van de cijfers die in eerdere jaren gepubliceerd zijn, zoals bijvoorbeeld in deze publicatie.