Onderzoek Aanbod- en Gebruiktabellen voor de digitale economie in Nederland

Persoon zit met  laptop op een bankje te werken op de Wilhelminapier in Rotterdam
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Rapportage over verkennend onderzoek naar de compilatie van Digitale Aanbod- en Gebruiktabellen in opdracht van Eurostat, met een beschrijving van bronnen, methoden en voorlopige uitkomsten voor 2018.
Om de zichtbaarheid van de economische activiteiten in de digitale economie in de Nationale Rekeningen te vergroten heeft de OECD een nieuwe satellietrekening ontwikkeld: 'De aanbod- en gebruiktabellen voor de digitale economie'. Met financiering vanuit Eurostat hebben een aantal onderzoekers van het CBS de OECD richtlijnen in de praktijk getest voor het jaar 2018. Is het CBS in staat om met bestaande data bronnen de digitale bedrijfstakken en producten die de OECD voor ogen heeft samen te stellen? Wat is de bijdrage van de digitale bedrijfstakken aan de Nederlandse economie? Dit wordt beschreven in het rapport. Alle uitkomsten zijn voorlopig en kunnen aangepast worden als andere methoden of data bronnen worden toegevoegd.