Achtergrond

© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH

Het CBS werkt al jaren aan het tackelen van de meetproblemen die de veranderingen in de maatschappij met zich meebrengen. Maar dat kan en wil het niet alleen. In de in 2019 opgerichte expertgroep AME denken onder andere universiteiten, departementen, grote gemeenten en banken hierin mee. Door de discussie in de expertgroep kan gefocust worden op wat echt belangrijk is en kunnen de vragen zo precies mogelijk geformuleerd worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van kennis en eventuele data van andere organisaties.

Het CBS is niet het enige statistiekbureau dat zich verdiept in nieuwe economische fenomenen. Ook andere bureaus zijn hier al enige tijd mee bezig. Zo heeft het statistiekbureau van het Verenigd Koninkrijk (ONS) het Economic Statistics Centre of Excellence (ESCoE) opgericht, waar middelen beschikbaar zijn voor onderzoek en experts kennis delen over allerlei economische ontwikkelingen en de meting hiervan. CBS heeft nauwe contacten met o.a. Eurostat en de OECD over o.a. de digitale economie. Het CBS zoekt voor het adequaat meten van de economie nadrukkelijk de samenwerking met onder andere ministeries, universiteiten en andere kennisinstituten. Het wil graag met hen op dit gebied expertise delen of nieuwe databronnen aanboren om zodoende de economische indicatoren in de toekomst meetbaar en relevant te houden.