Auteur: Bas Haverkort, Jasper Menger, Rik van Roekel, Wendy Smits, Niek Verbaan, Jannes de Vries

Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt

Over deze publicatie

Om een eerste inzicht te geven in de gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt heeft het CBS als onderdeel van het programma Adequaat Meten van de Economie (AME) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dit haalbaarheidsonderzoek is onderzocht in welke mate het mogelijk is om kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen in de werkgelegenheid bij bedrijven die direct of indirect te maken hebben met online retail in kaart te brengen op basis van de bij het CBS beschikbare databronnen.