Free services, experimentele studie

In dit rapport wordt een aspect van de digitale economie besproken, namelijk de verspreiding van nieuwe en gratis goederen en diensten.
Gratis producten hebben vaak een impliciete prijs. De producten die worden geconsumeerd hebben een gemeten waarde van nul. Er is geen marktprijs en het Systeem of National Accounts (SNA) sluit dit helemaal uit in het bruto binnenlands product (BBP). Gratis consumenten entertainment en informatie van het internet, vooral betaald uit advertentieopbrengsten, hebben een groot effect op het consumenten gedrag. Sommige economen geloven dat het BBP is onderschat omdat het BBP een groot deel van het online entertainment uitsluit. In dit rapport stellen we de volden vragen: wat zijn gratis diensten? hoe kunnen we deze categoriceren of meten? zijn er argumenten om ze mee te nemen in de nationale rekeningen? is dat mogelijk?Wij presenteren een raamwerk om gratis diensten te identificeren, de leveranciers en gebruikers en de verdienmodellen die gebruikt worden om gratis diensten te produceren. Wanneer deze vragen zijn beantwoord en producten van gratis diensten zijn geïdentificeerd, onderzoeken wij of ze significant bijdragen aan het BBP. Dit onderzoek maakte deel uit van een Eurostat grant.