Auteur: Hugo de Bondt, Gert Buiten, Michael Polder en Maarten van Rossum. Met dank aan: Brugt Kazemier, Kees Vennix en Leon Bettendorf (CPB)

De Nederlandse productiviteitspuzzel

Overzicht, enkele uitkomsten en uitdagingen rondom het meten van productiviteit

Over deze publicatie

In de meeste ontwikkelde economieën wijzen officiële statistieken op een vertraging van de productiviteitsgroei. Ook in Nederland stagneert de groei van de productiviteit. Dat lijkt gezien de recente technologische voortuitgang vreemd. Het fenomeen van de stagnerende groei wordt daarom soms als een puzzel gezien. Doel van dit artikel is enerzijds om een beschrijving te geven van de stand van zaken en anderzijds ook deze uitdagingen te benoemen en externe partners uit te nodigen met het CBS samen te werken aan deze productiviteitspuzzel.

De in dit artikel uiteengezette meningen zijn voor rekening van de auteurs en komen niet per se overeen met die van het CBS.