Digitale grensoverschrijdende transacties

Omstag Recording of cross-border transactions
Een studie naar de export van digitale activiteiten

Met de dalende gemeten productiviteitsgroei in veel westerse economieën in het achterhoofd worden er steeds meer vragen gesteld over de conceptuele basis van o.a. het meten van het bbp door Nationale Rekeningen. Geven in het huidige economische landschap onze statistieken nog wel een adequaat beeld van de werkelijke productie en productiviteit? De digitalisering zorgt voor de opkomst van nieuwe business modellen maar verandert ook de organisatie van bestaande business modellen. Hoe wordt de economie van deze veranderende business modellen door het CBS gemeten?

In deze context is het relevant om te achterhalen hoe groot de omvang is van de ‘gedigitaliseerde’ activiteiten, hoe deze zich hebben ontwikkeld over de jaren heen en of de activiteiten worden geregistreerd in het huidige systeem van Nationale Rekeningen. Het doel van deze studie was om cijfers te genereren over de export van een aantal ‘digitale’ activiteiten. Deze studie had nadrukkelijk niet de intentie om de extra export te meten die getriggerd wordt door digitalisering.