Het meten van online platformen

Omslag, Measuring online platforms
Online platformen kunnen gezien worden als tussenpersoon tussen het aanbod en het gebruik van goederen, diensten en/of informatie voor actoren zoals personen (w.o. consumenten), bedrijven, wetenschap en overheid. Online platformen zijn een nieuw fenomeen in de samenleving en de economie dat de laatste tien jaar sterk aan belang heeft gewonnen.
Dit paper gaat over het nieuwe fenomeen van online platformen: digitale tussenpersonen tussen aanbieders van goederen, diensten en informatie en (potentiële) gebruikers daarvan. Het document beschrijft de elementen van online platformen, gaat in op definities en vergelijkbare termen, een typologie, belangrijkste politieke issues en presenteert enkele cijfers over o.a. Airbnb- en Uber-achtige platformen en het beoordeelde effect van online platformen op de omzet van bedrijven. Ook wordt gekeken hoe en welke indicatoren het beste kunnen worden gemeten.