Measuring income in a globalized economy

Een exploratief onderzoek naar een macro-economisch kader gebaseerd op verdienmodellen.
Het productiebegrip staat centraal in de nationalae rekeningen met daarbij een traditionele indeling naar bedrijfstakken. Deze laten echter maar één kant van een economie zien, namelijk de wijze waarop goederen en diensten worden voortgebracht. De verdienmodellen die bedrijven hanteren geld te verdienen, blijven bij een bedrijfstakindeling buiten beschouwing, maar kunnen een ander licht op de werking van een economy laten schijnen.