Nederlander steeds vaker online voor medische diensten

Dokter laat patient iets zien op een tablet
© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH
In de eerste helft van 2022 maakte 46 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder via internet een afspraak met de huisarts of medisch specialist. Twee jaar eerder was dat nog 31 procent. Ook worden medische gegevens vaker online bekeken en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van online diensten, zoals consulten en herhaalrecepten aanvragen. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen door het CBS.

Online gezondheidsactiviteiten
Gezondheidsactiviteiten2022 (% van 12 jaar of ouder)2021 (% van 12 jaar of ouder)2020 (% van 12 jaar of ouder)
Informatie over gezondheid747372
Afspraak maken464331
Medische gegevens bekijken373318
Online diensten,
o.a. consult, herhaalrecept
343226
Medicijnen kopen181814
Slimme gezondheidsapparaten¹125
Betaalde gezondheids- of sportapps554
1) In 2021 is het gebruik van slimme gezondheidsapparaten niet gemeten.

De enquête ICT-gebruik van huishoudens en personen wordt jaarlijks in de maanden april tot juli door het CBS gehouden. In 2022 namen ruim 6 duizend mensen van 12 jaar of ouder hieraan deel. Naast het online maken van een afspraak, bekijken steeds meer mensen medische gegevens online. Vorig jaar deed 37 procent dit, een jaar eerder was dat 33 procent en 18 procent in 2020. Ook het gebruik van online diensten, zoals een online consult of herhaalrecepten aanvragen via internet, nam toe; van 26 procent in 2020 tot 34 procent twee jaar later.

Vooral tussen 2020 en 2021 nam het gebruik van internet voor deze medische diensten toe. Mogelijk komt dit door de coronapandemie, waardoor deze diensten in de eerste helft van 2021 meer digitaal werden aangeboden, terwijl er in de eerste helft van 2022 weer meer behoefte bestond aan persoonlijk contact.

Bijna drie kwart Nederlanders zoekt gezondheidsinformatie online

In de eerste helft van 2022 heeft 74 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online gezocht naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van twee jaar daarvoor. Verder kocht 18 procent medicijnen via internet en 5 procent gebruikte betaalde gezondheidsapps.

Slimme gezondheidsapparaten populair, vooral bij jongeren

Nederlanders van 12 jaar of ouder maken steeds vaker gebruik van slimme gezondheidsapparaten. Slimme gezondheidsapparaten zijn bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, tandenborstel of weegschaal die met internet is verbonden. Het gebruik  hiervan verdubbelde van 5 procent in 2020 naar 12 procent twee jaar later.

Vooral onder jongeren zijn slimme gezondheidsapparaten populair; vorig jaar gebruikte 20 procent van de 12- tot 25-jarigen deze apparaten, van de 75-plussers deed 1 procent dat.

Gebruik slimme gezondheidsapparaten1)
Kenmerk2022 (% van 12 jaar of ouder)2020 (% van 12 jaar of ouder)
Totaal125
12 tot 25 jaar208
25 tot 35 jaar156
35 tot 45 jaar146
45 tot 55 jaar127
55 tot 65 jaar94
65 tot 75 jaar33
75 jaar of ouder12
1)In 2021 is het gebruik van slimme gezondheidsapparaten niet gemeten.

Nederlanders en Denen gebruiken meeste slimme gezondheidsapparaten

Van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar gebruikte 12 procent in 2022 slimme gezondheidsapparaten. Alleen in Denemarken (15 procent) werd dit vaker gedaan. Het EU-gemiddelde in 2022 was 6 procent.


Het gebruik van slimme gezondheidsapparaten is ten opzichte van 2020 het meest toegenomen in Nederland, Oostenrijk en Tsjechië.

Slimme gezondheidsapparaten, EU-27, 2022
LandSlimme gezondheidsapparaten (% van 16 tot 75 jaar)
Denemarken15
Nederland12
Oostenrijk12
Spanje10
Portugal8
Tsjechië7
Slovenië7
Luxemburg6
Finland6
Zweden6
België5
Frankrijk5
Italië5
Slowakije5
Estland5
Malta5
Duitsland4
Hongarije3
Polen3
Litouwen3
Kroatië2
Griekenland2
Letland2
Cyprus2
Roemenië2
Bulgarije1
Ierland¹
Bron: Eurostat 1) Geen gegevens.