Ziekteverzuim werknemers derde kwartaal lager dan in 2022

© Hollandse Hoogte / Tom van Limpt
Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Dat wil zeggen dat 48 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Van 2013 tot en met 2022 was in elk derde kwartaal het ziekteverzuim gelijk aan, of hoger dan een jaar eerder. In 2023 is er met een verzuim van 4,8 procent, na tien jaar van gelijkblijvende of oplopende verzuim, sprake van een omslag. In 2022 bedroeg het ziekteverzuim 5,0 procent; vanaf 1996 was het verzuim alleen in het derde kwartaal van 2000 en 2001 hoger dan 5 procent.

Ondanks deze lichte afname was het ziekteverzuimpercentage nog wel hoger dan in de coronajaren 2021 (4,6 procent) en 2020 (4,4 procent). Voor corona, in het derde kwartaal van 2019, was dit 4,0 procent.

Ziekteverzuim werknemers, 3e kwartaal
JaarZiekteverzuim (%)
20034,1
20043,7
20053,6
20063,7
20073,7
20083,7
20093,7
20103,9
20113,8
20123,6
20133,5
20143,5
20153,5
20163,5
20173,7
20183,9
20194
20204,4
20214,6
20225
2023*4,8
^Voorlopige cijfers.

Verzuim in meeste bedrijfstakken lager

In de meeste bedrijfstakken was het ziekteverzuim in het derde kwartaal lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. In de landbouw nam het ziekteverzuim nog wel toe, van 3,1 naar 3,7 procent. In de bedrijfstak vervoer en opslag nam het verzuim toe van 5,8 naar 6,0 procent. In de delfstoffenwinning (4,3 procent) en de financiële dienstverlening (3,1 procent) nam het ziekteverzuim ook nog licht toe. Het ziekteverzuim nam het meest af in de cultuur, sport en recreatie, daar daalde het verzuim van 4,8 procent naar 4,1 procent. Ondanks de toename verzuimden ook dit kwartaal werknemers van financiële instellingen het minst.

Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak, 3e kwartaal
Perioden2023* (% )2022 (% )
Totaal4,85,0
Gezondheids- en
welzijnszorg
6,77,1
Vervoer en opslag65,8
Waterbedrijven en
afvalbeheer
5,85,8
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
5,55,5
Industrie5,55,9
Onderwijs4,84,8
Verhuur en overige
zakelijke diensten
4,44,4
Bouwnijverheid4,44,9
Energievoorziening4,34,8
Delfstoffenwinning4,34,2
Overige dienstverlening4,34,6
Handel4,14,5
Cultuur, sport en
recreatie
4,14,8
Verhuur en handel
van onroerend goed
3,83,9
Landbouw, bosbouw
en visserij
3,73,1
Informatie en communicatie3,73,7
Horeca3,64,1
Specialistische zakelijke
diensten
3,23,4
Financiële dienstverlening3,13
*Voorlopige cijfers.

Verzuim meest gedaald in ziekenhuizen

In de gezondheids- en welzijnszorg is het ziekteverzuim het derde kwartaal gedaald; van 7,1 procent in 2022, naar 6,7 procent in 2023. De grootste afname in verzuim was in ziekenhuizen (van 6,3 procent naar 5,6 procent). Ook in de branche overige zorg en welzijn is het verzuim relatief sterk afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2022.

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg was het verzuimpercentage in de verpleging, verzorging en thuiszorg nog altijd het hoogste (8,1 procent). Dat is iets lager dan in 2022 (8,3 procent). 

De cijfers over de branches binnen de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg komen uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Ziekteverzuim werknemers gezondheids- en welzijnszorg, 3e kwartaal
Perioden2023* (% )2022 (% )
Gezondheids- en
welzijnszorg (totaal)
6,77,1
Branche
Verpleging, verzorging
en thuiszorg
8,18,3
Gehandicaptenzorg7,37,7
Sociaal werk6,96,8
Kinderopvang
(incl. peuterspeelzaalwerk)
6,87,3
Geestelijke gezondheidszorg6,76,8
Jeugdzorg6,56,6
Huisartsen en
gezondheidscentra
6,36,5
Ziekenhuizen en overige
medische specialistische zorg
5,66,3
Universitair medische
centra
5,45,7
Overige zorg
en welzijn
4,85,5
*Voorlopige cijfers.