Vo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Vo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Diploma op peilmoment Geslacht Herkomstkenmerken Definitief schooladvies Onderwijspositie op peilmoment Startjaar Peilmoment Leerlingen (aantal) (aantal)
Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 197.080
Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 197.080
Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 197.080
Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 197.080
Totaal gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 86.860
Totaal gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 127.000
Totaal gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 168.040
Totaal gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 174.050
Vmbo-b Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 17.610
Vmbo-b Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 18.970
Vmbo-b Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 19.010
Vmbo-b Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 19.010
Vmbo-k Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 23.800
Vmbo-k Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 27.270
Vmbo-k Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 27.420
Vmbo-k Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 27.430
Vmbo g/t Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 45.440
Vmbo g/t Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 53.140
Vmbo g/t Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 48.460
Vmbo g/t Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 47.360
Havo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 20
Havo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 27.560
Havo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 45.190
Havo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 45.990
Vwo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 0
Vwo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 50
Vwo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 27.950
Vwo Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 34.260
Totaal niet gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 4 jaar na startjaar 110.220
Totaal niet gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 5 jaar na startjaar 70.080
Totaal niet gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 6 jaar na startjaar 29.050
Totaal niet gediplomeerden Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2012 7 jaar na startjaar 23.030
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van cohorten leerlingen die zijn gestart in het voortgezet onderwijs (vo). De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op meerdere peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar het definitief schooladvies in groep 8 en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Op dit moment bevat de tabel gegevens voor vo-cohort 2008/’09, 2010/'11 en 2012/'13 op vier peilmomenten (vier, vijf, zes en zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs), voor cohort 2014/'15 op drie peilmomenten (vier, vijf en zes jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs) en voor cohort 2016/'17 op één peilmoment (vier jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs). De tabel zal de komende jaren uitgebreid worden met meerdere cohorten (om het jaar wordt een nieuw cohort opgestart) en peilmomenten.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het vo-cohort 2014/'15 op het vierde peilmoment (zeven jaar na start) en van het hoogst behaalde diploma van vo-cohort 2016/'17 op het tweede peilmoment (vijf jaar na start) verschijnen in het derde kwartaal 2023.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen (aantal)