Vo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Vo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Diploma op peilmoment Geslacht Herkomstkenmerken Definitief schooladvies Onderwijspositie op peilmoment Startjaar Peilmoment Leerlingen (aantal) (aantal)
T001345 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 197.280
T001345 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 197.280
T001345 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 197.280
T001345 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 197.280
A052137 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 84.980
A052137 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 124.640
A052137 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 169.430
A052137 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 174.960
A042842 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 16.680
A042842 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 17.780
A042842 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 17.840
A042842 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 17.840
A042836 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 24.010
A042836 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 27.260
A042836 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 27.440
A042836 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 27.450
A025288 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 44.260
A025288 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 52.100
A025288 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 47.350
A025288 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 46.450
A025285 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 20
A025285 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 27.440
A025285 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 46.680
A025285 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 46.990
A025284 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 10
A025284 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 60
A025284 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 30.120
A025284 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 36.240
A052136 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 4 jaar na startjaar 112.300
A052136 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 5 jaar na startjaar 72.640
A052136 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 6 jaar na startjaar 27.850
A052136 Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar Totaal leerlingen startjaar 2014 7 jaar na startjaar 22.320
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde diploma van cohorten leerlingen die zijn gestart in het voortgezet onderwijs (vo). De cijfers geven het hoogst behaalde diploma weer op meerdere peilmomenten, tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar het definitief schooladvies in groep 8 en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Op dit moment bevat de tabel gegevens voor vo-cohort 2008/’09, 2010/'11, 2012/'13 en 2014/’15 op vier peilmomenten (vier, vijf, zes en zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs) en voor cohort 2016/'17 op twee peilmoment (vier en vijf jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs). De tabel zal de komende jaren uitgebreid worden met meerdere cohorten (om het jaar wordt een nieuw cohort opgestart) en peilmomenten.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2023:
De cijfers over het hoogst behaalde diploma van het vo-cohort 2014/'15 op het vierde peilmoment (zeven jaar na startjaar) en van het hoogst behaalde diploma van het vo-cohort 2016/'17 op het tweede peilmoment (vijf jaar na startjaar) zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het hoogst behaalde diploma van het vo-cohort 2018/'19 op het eerste peilmoment (vier jaar na startjaar) en van het hoogst behaalde diploma van vo-cohort 2016/'17 op het derde peilmoment (zes jaar na startjaar) verschijnen in het derde kwartaal 2024.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen (aantal)