Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Geslacht Leeftijd Onderwijsniveau Onderwijsrichting Perioden Bevolking (x 1000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2013 12.638
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2014 12.665
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2015 12.685
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2016 12.768
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2017 12.870
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2018 12.936
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2019 13.015
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2020 13.094
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2021 13.147
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2022 13.228
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2023 13.326
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Totaal 2024 1e kwartaal 13.375
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2013 1.173
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2014 1.113
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2015 1.128
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2016 1.091
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2017 1.062
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2018 1.028
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2019 993
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2020 935
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2021 1.012
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2022 947
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2023 1.034
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Totaal 2024 1e kwartaal 1.088
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2013 2.545
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2014 2.634
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2015 2.589
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2016 2.572
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2017 2.526
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2018 2.520
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2019 2.495
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2020 2.472
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2021 2.381
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2022 2.418
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2023 2.433
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Totaal 2024 1e kwartaal 2.418
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2013 5.087
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2014 5.056
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2015 5.005
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2016 5.030
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2017 5.055
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2018 5.015
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2019 4.997
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2020 5.018
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2021 4.979
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2022 4.925
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2023 4.935
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Totaal 2024 1e kwartaal 4.918
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2013 2.301
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2014 2.380
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2015 2.453
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2016 2.510
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2017 2.574
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2018 2.674
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2019 2.741
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2020 2.783
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2021 2.906
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2022 2.965
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2023 2.934
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Totaal 2024 1e kwartaal 2.930
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2013 1.271
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2014 1.326
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2015 1.374
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2016 1.394
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2017 1.473
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2018 1.525
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2019 1.601
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2020 1.688
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2021 1.766
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2022 1.881
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2023 1.915
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Totaal 2024 1e kwartaal 1.945
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2013 261
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2014 155
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2015 136
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2016 171
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2017 180
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2018 176
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2019 188
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2020 198
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2021 104
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2022 93
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2023 76
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Totaal 2024 1e kwartaal 77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderwijsrichting van het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 tot 90 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).
De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Van een aantal respondenten kon alsnog de onderwijsrichting vastgesteld worden. Daardoor is het aantal onbekenden op onderwijsrichting licht afgenomen.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2023.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Personen van 15 jaar en ouder die in Nederland wonen (excl. de institutionele bevolking).