Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Natuur en milieu

Datum Publicatie Reden
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming, per regio,
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990-2020

Actualisering
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming per zuiveringstype en droge stofklasse,
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aankoop, productie, en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020*

Actualisering
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type ontvangend oppervlaktewater.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per provincie of stroomgebied.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - ontwatering per ontwateringsmethode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Actualisering
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - stabilisatie per zuiveringstype of per stabilisatiemethode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2020

Correctie
29-04-2022

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017
Frequentie: eenmalig, periode: 2017

Nieuw
29-04-2022

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsauto’s (bedrijfsmotorvoertuigen) naar gewicht voertuigen, provincie en landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2020

Herontwerp