Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Natuur en milieu

Datum Publicatie Reden
03-05-2024

Ecosysteemomvang; ecosysteemtypen, regio

Oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland in vierkante kilometers per provincie
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Actualisering
01-05-2024

Aanbod van ecosysteemdiensten; fysiek en monetair, regio

Ecosysteemdiensten gegroepeerd in de categorieën: producerende, culturele en regulerende diensten. Uitgedrukt in fysieke en monetaire waarde
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Correctie