Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Bewerk tabel

In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hiertoe behoren ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. De import en export van materialen worden zowel in kilo's (fysiek) als euro's (monetair) gepresenteerd. De hier gepresenteerde tabel wordt ook wel de materiaalstroomrekening genoemd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per januari 2020:
De voorlopige cijfers over 2018

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond januari.

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Perioden Materiaalstromen in fysieke hoeveelhedenWinning materiaalsoortenTotaal winning (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelhedenInvoer materiaalsoortenTotaal invoer materiaalsoorten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelhedenUitvoer materiaalsoortenTotaal uitvoer materiaalsoorten (mln kg)
2006* 127.775 372.095 316.351
2007* 127.040 385.045 319.720
2008* 136.361 392.081 324.456
2009* 131.559 363.591 304.065
2010* 139.793 379.774 328.774
2011* 139.143 382.490 334.831
2012* 134.636 391.246 347.315
2013* 136.307 393.078 359.785
2014* 129.866 392.460 347.968
2015* 114.477 406.434 333.755
2016* 115.592 418.617 365.121
2017* 113.339 419.050 375.855
2018* 102.124 427.782 368.286
Bron: CBS.
Verklaring van tekens