Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Perioden Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Winning materiaalsoorten Totaal winning (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Invoer materiaalsoorten Totaal invoer materiaalsoorten (mln kg) Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden Uitvoer materiaalsoorten Totaal uitvoer materiaalsoorten (mln kg)
2004* 138.385 317.507 274.453
2005* 129.875 330.441 282.293
2006* 127.755 357.640 303.072
2007* 126.900 369.155 305.525
2008* 136.403 377.426 312.307
2009* 131.583 349.272 292.483
2010* 139.647 364.901 316.023
2011* 139.155 366.717 318.502
2012* 135.171 373.261 327.708
2013* 136.451 375.103 339.434
2014* 130.022 375.393 329.945
2015* 115.570 388.213 324.285
2016* 111.658 398.537 345.286
2017* 112.464 417.034 347.123
2018* 104.975 427.190 339.264
2019* 100.654 417.186 331.144
2020* 92.677 395.518 314.738
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hiertoe behoren ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. De import en export van materialen worden zowel in kilo's (fysiek) als euro's (monetair) gepresenteerd. De hier gepresenteerde tabel wordt ook wel de materiaalstroomrekening genoemd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per augustus 2022:
De tijdreeks in voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond april

Toelichting onderwerpen

Materiaalstromen in fysieke hoeveelheden
Winning materiaalsoorten
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Totaal winning
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het milieu in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. Hieronder valt niet alleen de winning van delfstoffen maar ook de oogst van landbouwproducten en de vangst van niet-gekweekte vis.
Invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Totaal invoer materiaalsoorten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoer materiaalsoorten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Totaal uitvoer materiaalsoorten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.