Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bouwen en wonen

Datum Publicatie Reden
30-05-2023

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De onderwerpen ‘Sociale verzekeringspremies werkgevers’ en ‘Overige sociale lasten’ worden vanaf verslagjaar 2021 niet meer afzonderlijk gepubliceerd. Deze onderwerpen zijn samengevoegd tot ‘Sociale verzekeringen en overige lasten’ en als onderwerp toegevoegd aan de tabel. Het samengestelde onderwerp ‘sociale premies ten laste van werkgevers’ kan om dezelfde reden niet meer weergegeven worden vanaf verslagjaar 2021 en staat niet meer in de tabel. De cijfers van de branche 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en bijbehorende deelbranches zijn vanaf verslagjaar 2021 niet goed vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Vanaf verslagjaar 2021 worden uitzendkrachten meegeteld bij de werknemers in dienst van een uitzendbureau. Dit leidt er ook toe dat de kosten die uitzendbureaus hebben aan het uitbetalen van uitzendkrachten voortaan opgenomen zijn onder de personele kosten in plaats van onder de inkoopwaarde van de omzet.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Herontwerp
19-01-2023

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

In de vorige versie van deze tabel was per abuis de kaartmodule voor 2015 ingesteld. Dit is in deze versie hersteld voor alle jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2022

Herontwerp
21-09-2022

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

De tabel is uitgebreid meteen nieuw meetmoment (1 januari 2022). Hiermee is de dimensie ‘periode’ toegevoegd als selectiemogelijkheid. De volgorde van de selectie woningtype is gewijzigd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Herontwerp