Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bouwen en wonen

Datum Publicatie Reden
21-09-2022

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

De tabel is uitgebreid meteen nieuw meetmoment (1 januari 2022). Hiermee is de dimensie ‘periode’ toegevoegd als selectiemogelijkheid. De volgorde van de selectie woningtype is gewijzigd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Herontwerp