Zoekresultaten

129 resultaten voor starters
129 resultaten voor starters

Pagina 1 van 6

Starter (woningmarkt)

Een huishouden dat na verhuizing hoofdbewoner van een woning is en dat nieuw gevormd is (huwelijk, samenwonen, scheiding, zelfstandig wonen) of geïmmigreerd, of voor de verhuizing geen hoofdbewoner...

Overig

1 op 5 startende zelfstandigen na vijf jaar boven minimumloon

Bijna 20 procent van de in 2013 gestarte zelfstandigen had na vijf jaar een zelfstandigeninkomen van minstens het minimumloon. 30 procent had een zelfstandigeninkomen lager dan het minimumloon en de...

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Helft nieuwbouw bewoond door huishoudens uit hogere inkomensklassen

Meer dan de helft van nieuwbouwwoningen gebouwd in 2018 en 2019 was eind 2019 bewoond door huishoudens uit de hogere inkomensklassen.

Artikelen

Meer nieuwkomers op de werkvloer

Het aantal mensen met een nieuwe baan is in het afgelopen jaar gestegen.

Artikelen

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

De gezinsfase speelt bij de verhuisgeneigde huurders een belangrijke rol in de huur- of koopplannen. Zo hebben jonge kinderloze paren een veel sterkere intentie om te kopen dan paren met kinderen....

Artikelen

Hoelang blijft iemand zzp’er?

In de periode 2008-2015 startten er jaarlijks gemiddeld 206 duizend zzp’ers en stopten er 176 duizend zzp’ers.

FAQ's

Minder eenmanszaken gestopt, meer starters

In de eerste helft van 2014 stopten minder eenmanszaken, terwijl in de drie voorafgaande jaren dit aantal steeg. Het aantal starters nam voor het derde jaar op rij toe. Dit jaar met ruim 4 duizend....

Artikelen

Minder starters en meer opheffingen van bedrijven

In 2012 waren er 19 duizend minder starters dan in 2011 en het aantal opgeheven bedrijven steeg met bijna 11 duizend. Niettemin steeg het aantal bedrijven in Nederland voor het zesde jaar op rij.

Artikelen

Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen

In dit artikel is de inkomens- en arbeidsmarktpositie onderzocht van de groep in 2013 gestarte zelfstandigen.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen...

Publicaties

Werkloosheid in juni toegenomen

Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand.

Artikelen

Startende zelfstandigen; loopbaan

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, arbeidsmarktpositie peiljaar, kenmerken, SBI

Cijfers

Startende zzp’er is steeds jonger

In 2015 waren er 208 duizend mensen die begonnen als zelfstandige

Artikelen

Startende ondernemers met internationale activiteiten vaker succesvol

Startende ondernemers die besluiten internationaal actief te worden, presteren beter dan vergelijkbare starters die zich beperken tot de binnenlandse markt. Volgens CBS-onderzoekster Marjolijn...

Artikelen

1 op 400 startende bedrijven wordt gazelle

1 op 400 startende bedrijven wordt gazelle.

Artikelen

Helft startende ondernemers jonger dan 35 jaar

Bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen is jonger dan 35 jaar.

Artikelen

Grootste aantal nieuwe bedrijven sinds 2009

In 2017 was het verschil tussen het aantal nieuw opgerichte en gestopte bedrijven 73 duizend, het hoogste sinds 2009.

Artikelen

4 op de 10 zzp’ers vijf jaar na start nog zzp’er

In de periode 2008-2010 zijn er ruim 650 duizend zzp’ers gestart. Na één jaar was 69 procent van deze startende zzp’ers nog altijd actief als zzp’er. Na twee jaar was dit 57 procent en na vijf jaar...

Artikelen

In een jaar 150 duizend werkenden erbij

In het tweede kwartaal van 2021 waren er 150 duizend mensen meer aan het werk dan een jaar eerder. Er startten meer mensen met een betaalde baan dan er stopten. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar...

Artikelen

Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013

Ontwikkeling van het zelfstandigeninkomen van startende zelfstandigen

Cijfers

Woonbase: Woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt het CBS een woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen: de Woonbase.

Overig