De woningmarkt

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/48d1f18b906c49debb33b07f6e100fe9]

In deze video legt Peter Hein van Mulligen uit welke factoren hebben bijgedragen aan de enorme prijsstijging van bestaande koopwoningen. Hij kijkt daarbij naar de rol van de hypotheekrente, inkomens, de woningvoorraad en de bevolkingsontwikkeling.

Inhoud:
00:00 - 00:47 Introductie

00:49 - 01:36 Historische ontwikkeling huizenprijzen

01:39 - 02:33 Is er een woningtekort?

02:36 - 03:38 Meer jongvolwassenen

03:40 - 04:08 ouderen langer zelfstandig

04:24 - 05:08 lage rente, hogere inkomens

05:10 - 05:41 meer particuliere beleggers

05:44 - 06:12 samenvatting