Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013

grafiek
In deze publicatie staat de inkomensontwikkeling in de beginfase van de zelfstandigenloopbaan centraal: slagen beginnende zelfstandigen erin om met het werk als zelfstandige een voldoende inkomen te genereren?
Op basis van het Integrale Inkomens- en Vermogensonderzoek zijn voor het verslagjaar 2013 alle in dat jaar gestarte zelfstandigen geselecteerd. De ontwikkeling van het zelfstandigeninkomen van deze starters is over een periode van vijf jaar na het startjaar gevolgd. Daarbij is gekeken of zelfstandigen met het inkomen uit zelfstandigenactiviteiten een voldoende inkomen kunnen verdienen, dat wil zeggen of er meer verdiend wordt dan het super-bruto minimumloon. In ieder van de jaren volgend op het startjaar is vastgesteld welk aandeel van de in 2013 gestarte zelfstandigen een voldoende zelfstandigeninkomen verdient, welke deel dat niet doet en welk deel van de oorspronkelijke starters niet meer werkzaam is als zelfstandige.