Auteur: John Michiels, Jeroen Nieuweboer, Noortje Pouwels-Urlings

Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen

Over deze publicatie

In deze studie staat de inkomensontwikkeling in de beginfase van de zelfstandigenloopbaan centraal: slagen beginnende zelfstandigen erin om met het werk als zelfstandige (op termijn) voldoende inkomen te genereren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruikgemaakt van de bestanden van het Integrale Inkomens- en Vermogensonderzoek. Als grenswaarde voor het behalen van voldoende inkomen wordt het brutominimumloon gekozen. Ongeveer 1 op de 6 personen die in 2013 zijn gestart als zelfstandige, verdient in 2014 een zelfstandigeninkomen dat aan dit inkomenscriterium voldoet. De kans om als zelfstandige meer te verdienen dan het minimumloon is het grootst direct na de start als zelfstandige. Het zijn vooral mannen, mensen in de leeftijd tot 55 jaar, mensen met een bestendig arbeidsverleden, hoog opgeleiden en mensen die als zelfstandige in de bouwsector beginnen die een grote kans maken om het inkomenscriterium te halen.