Zoekresultaten

1126 resultaten voor rode lijst
1126 resultaten voor rode lijst

Pagina 1 van 46

Rode Lijst Indicator

Er lijkt sprake van een recente omslag: van een forse achteruitgang van dier- en plantenpopulaties tot 1995, naar een lichte vooruitgang daarna.

Overig

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, planten geen

Cijfers

Toename bruinvissen in de Noordzee

Tussen 1991 en 2019 is de bruinvispopulatie in de Nederlandse Noordzee met ten minste een factor zeven toegenomen. Wel nemen de laatste jaren de aantallen vlak bij de kust juist af. Tegelijk met de...

Artikelen

Geen toename van bedreigde dier- en plantensoorten

Een kleine 40 procent van de Nederlandse dier- en plantensoorten wordt bedreigd.

Artikelen

Liever stemcomputer dan rood potlood

De kiezers in Nederland hebben vertrouwen in de stemcomputer. Ze vinden dit de meest betrouwbare methode om te stemmen.

Artikelen

Steeds meer sprinkhanen in Nederland

Het gaat relatief goed met sprinkhanen. Veruit de meeste soorten stabiel of gaan vooruit, gemeten in het aantal vierkante kilometers dat zij bezetten.

Artikelen

Ruim 20 procent meer omzet auto- en motorbranche

De auto-en motorbranche heeft in het derde kwartaal van 2022 20,5 procent meer omzet behaald dan in het derde kwartaal van 2021. Hiermee is een inhaalslag gemaakt na tekorten aan onderdelen. Het...

Artikelen

CBS zet in op diversiteit en inclusie personeel

Bij het CBS werkt een grote diversiteit aan personeel: mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, opleidingen en loopbanen.

Artikelen

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar doodsoorzaak (uitgebreide lijst van 'drie-teken categorieën'), leeftijd en geslacht

Cijfers

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten

Cijfers

Lijst overheidsinstellingen 2020

lijst verheidsinstellingen 2020

Overig

Lijst overheidsinstellingen 2021

Lijst overheidsinstellingen 2021

Overig

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht

Cijfers

Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022

De in Nederland beteelde oppervlakten uit de landbouwtelling van telers van gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022.

Cijfers

Beldo-lijst

CBS-lijst van BELangrijke primaire DOodsoorzaken. De indeling komt vrijwel overeen met de Europese Shortlist, zoals gebruikt door Eurostat.

Overig

Wanneer ontvang ik mijn lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Krijg ik altijd een lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Hoe is mijn lijst met groepsmaatschappijen samengesteld?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Bedreiging diergroepen; toe- of afname van Rode Lijsten 1995-2012

Zoogdieren, vogels, dagvlinders, amfibieën en reptielen, perioden 1950-1994, 1950-2005 en 1950-2012

Cijfers

Waar vind ik een lijst met alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen?

Veel gestelde vragen over Onkruid en plaagbestrijding

FAQ's

Waarom ontvang ik een brief over een lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Vogels en zoogdieren met een veranderde status ten opzichte van de laatste Rode Lijst

Vogels en zoogdieren met een veranderde status ten opzichte van de laatste Rode Lijst (stand van 2013).

Cijfers

Waar vind ik een lijst met de gewasbeschermingsmiddelen uit de vragenlijst?

Veel gestelde vragen over Onkruid en plaagbestrijding

FAQ's