Woonplaatsen in Nederland 2024

Woonplaatsen in Nederland 2024

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam (Naam) Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Berkel en Rodenrijs WP1687 Lansingerland GM1621 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Nieuw-Roden WP1643 Noordenveld GM1699 Drenthe PV22 Noord-Nederland LD01
Nistelrode WP3062 Bernheze GM1721 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Roden WP1647 Noordenveld GM1699 Drenthe PV22 Noord-Nederland LD01
Roderesch WP3633 Noordenveld GM1699 Drenthe PV22 Noord-Nederland LD01
Roderwolde WP1649 Noordenveld GM1699 Drenthe PV22 Noord-Nederland LD01
Sint-Oedenrode WP2787 Meierijstad GM1948 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2024 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel.

De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2024 bestonden volgens het BAG-extract van februari 2024.

Op 1 januari 2024 waren er in Nederland 2501 woonplaatsen in 342 gemeenten.

Gegevens beschikbaar over: 2024

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig, aangezien de bron (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan verandering onderhevig is. Er worden geen definitieve cijfers gepubliceerd.

Wijzigingen per maart 2024
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk voorjaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente woonplaatsenindeling samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Woonplaatscode
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen, die door gemeenten bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), of daarna, formeel bij woonplaatsbesluit zijn vastgesteld.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode per 1 januari 2024).
Alleen woonplaatsen die volgens het BAG-extract van februari 2024 bestonden op 1 januari 2024, zijn opgenomen.Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2024. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.
Naam
Code
Provincie
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Nederland telt 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Regionale groepering van provincies. Nederland telt 4 landsdelen.

Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Code