Zoekresultaten

1234 resultaten voor rode lijst
1234 resultaten voor rode lijst

Pagina 2 van 50

Lijst van alle verschenen publicaties "Methoden en Onderzoek"

In de reeks Methoden en Onderzoek worden onderwerpen met betrekking tot de Nationale rekeningen behandeld. Bij de keuze van de beschreven onderwerpen ligt de nadruk op praktische zaken die niet...

Artikelen

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Publicaties

CBS Wereldcafé IX – India: 30 mei 2023, 13:30-14:30 uur

Het thema van Wereldcafé IX was India. Op donderdag 30 maart is in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zake de CBS Internationaliseringmonitor 2023-I met als thema “India” gepubliceerd....

Video's

Krijg ik altijd een lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Hoe is mijn lijst met groepsmaatschappijen samengesteld?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Lijst overheidsinstellingen 2020

lijst verheidsinstellingen 2020

Overig

Lijst overheidsinstellingen 2021

Lijst overheidsinstellingen 2021

Overig

Wanneer ontvang ik mijn lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Woonplaatsen in Nederland 2023

Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Woonplaatsen per gemeente, provincie en landsdeel

Cijfers

Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio

Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland

Cijfers

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, groepen bestrijders, jaardosering

Cijfers

Waarom ontvang ik een brief over een lijst met groepsmaatschappijen?

Veel gestelde vragen over Geconsolideerd opgeven

FAQ's

Lijst van alle verschenen Occasional Papers

In de reeks Occasional papers worden onderwerpen beschreven die betrekking hebben op de Nationale rekeningen. Deze onderwerpen kunnen fundamenteel theoretisch van aard zijn, specifieke statistische...

Artikelen

Woo-verzoeken inzake de UHT-lijst

Op 23 februari 2023 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft relatie met het door het CBS uitgevoerde onderzoek naar...

Overig

Het laag vertrouwen in de samenleving in Heerlen

Dit essay gaat over het vertrouwen van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 92 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het twaalfde essay in een...

Publicaties

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2019 voorlopig en 2018 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2019 voorlopig en 2018 definitief

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief.

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2018 voorlopig en 2017 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2018 voorlopig en 2017 definitief

Overig

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief.

Overig

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Materiaalstroomrekening, milieurekeningen, materiaalstromen biomassa, metalen, mineralen, fossiele energie, grondstof, halffabrikaat

Cijfers

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport

Methoderapport behorende bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Publicaties

Dakloze mensen; persoonskenmerken

Daklozen geslacht, leeftijd, verblijfplaats, migratieachtergrond

Cijfers

26,6 duizend dakloze mensen begin 2022

Begin 2022 waren er in Nederland naar schatting 26,6 duizend dakloze mensen tussen de 18 en 65 jaar. Dit is minder dan in de jaren ervoor

Artikelen