Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 2.921.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2022* 33.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal.. 2022* 6.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2022* 7.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3 Tuberculose 2022* 365
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.4 Sepsis 2022* 2.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2022* 235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6 Ov. infectieuze en paras. ziekten... 2022* 17.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2022* 572.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm... 2022* 45.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea... 2022* 49.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.3 Kwaadaardige nieuwv. huid 2022* 10.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.4 Kwaadaardige nieuwv. borst 2022* 88.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.5 Kwaadaardige nieuwv. uterus 2022* 8.445
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.6 Kwaadaardige nieuwv. eierstok 2022* 11.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.7 Kwaadaardige nieuwv. prostaat 2022* 20.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.8 Kwaadaardige nieuwv. urineblaas 2022* 12.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2022* 212.125
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.10 Carcinoom in situ 2022* 12.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.11 Niet-kwaad. nieuwv. darm, rectum... 2022* 52.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.12 Leiomyoom van uterus 2022* 5.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.13 Ov. niet-kwaadige nieuwvormingen 2022* 41.395
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2022* 72.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.1 Anemie 2022* 52.205
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.2 Ov. zkt. bloed en bloedber. org... 2022* 19.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2022* 47.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.1 Diabetes 2022* 9.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.2 Ov. endocr.-, voedings,- stofw.zkt.. 2022* 37.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2022* 9.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.1 Dementie 2022* 345
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.2 Psych. stoornis. t.g.v. alcohol 2022* 2.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.3 Psych. stoornis. t.g.v. psycho-act.. 2022* 800
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.4 Schizofrenie, paranoide toestanden.. 2022* 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.5 Stemmingsstoornissen... 2022* 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.6 Overige psychische stoornissen 2022* 6.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2022* 75.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.1 Ziekte van Alzheimer 2022* 245
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.2 Multipele sclerose 2022* 15.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.3 Epilepsie 2022* 9.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie... 2022* 9.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.5 Ov. ziekten zenuwstelsel, zintuigen 2022* 40.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2022* 59.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.1 Cataract 2022* 33.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2022* 26.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2022* 38.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 338.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.1 Hypertensieve ziekten 2022* 3.755
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.2 Angina pectoris 2022* 20.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.3 Acuut myocard infarct 2022* 35.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.4 Overige ischemische hartziekten 2022* 40.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.5 Pulmonale hartzkt. en zkt. longv... 2022* 8.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2022* 84.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.7 Hartfalen 2022* 37.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2022* 44.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.9 Atherosclerose 2022* 13.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2022* 1.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.11 Ov. ziekten hart- en vaatstelsel 2022* 48.315
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2022* 159.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.1 Acute infect. luchtwegen, influenza 2022* 15.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.2 Pneumonie 2022* 26.985
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2022* 8.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2022* 31.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2022* 20.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2022* 27.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.7 Astma 2022* 8.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.8 Ov. ziekten ademhalingsstelsel 2022* 21.445
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2022* 373.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2022* 12.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.2 Ov. zkt. mondholte, speekselklieren 2022* 2.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2022* 17.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.4 Peptische ulcus 2022* 3.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.5 Dyspepsie en ov. zkt. maag en duo.. 2022* 11.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.6 Ziekten van de appendix 2022* 17.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.7 Hernia inguinalis 2022* 27.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.8 Overige buikbreuken 2022* 19.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.9 Zkt. van Crohn en colitis ulcerosa 2022* 87.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.10 Ov. niet-infect. gastro-enteriti.. 2022* 6.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.11 Paralytische ileus en darmobstru.. 2022* 8.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.12 Divertikelziekte 2022* 20.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.13 Ziekten van anus en rectum 2022* 14.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.14 Overige darmziekten 2022* 32.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.15 Alcoholische leverziekte 2022* 2.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.16 Overige leverziekten 2022* 6.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.17 Cholelithiasis 2022* 29.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.18 Ov. ziekten galblaas en galwegen 2022* 11.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.19 Ziekten van pancreas 2022* 11.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.20 Ov. ziekten spijsverteringsstelsel 2022* 31.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2022* 28.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.1 Infect. huid en onderhuids bindw. 2022* 12.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.2 Dermatitis, eczeem en papulosquam.. 2022* 5.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Ov. zkt. huid en onderhuids bindw. 2022* 11.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2022* 205.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.1 Coxartrose 2022* 27.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.2 Gonartrose 2022* 27.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.3 Dérangement interne van knie 2022* 15.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.4 Andere artropathieën 2022* 43.215
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2022* 8.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.6 Deform. dorsopathieën en spondylo.. 2022* 18.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2022* 8.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.8 Nek- en rugklachten 2022* 12.165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.