Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose-indeling ISHMT Perioden Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020* 2.736.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. 2020* 28.365
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal.. 2020* 4.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2020* 5.995
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3 Tuberculose 2020* 375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.4 Sepsis 2020* 2.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2020* 285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6 Ov. infectieuze en paras. ziekten... 2020* 14.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen 2020* 544.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm... 2020* 40.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea... 2020* 48.695
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.3 Kwaadaardige nieuwv. huid 2020* 10.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.4 Kwaadaardige nieuwv. borst 2020* 74.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.5 Kwaadaardige nieuwv. uterus 2020* 7.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.6 Kwaadaardige nieuwv. eierstok 2020* 11.315
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.7 Kwaadaardige nieuwv. prostaat 2020* 17.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.8 Kwaadaardige nieuwv. urineblaas 2020* 12.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2020* 225.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.10 Carcinoom in situ 2020* 11.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.11 Niet-kwaad. nieuwv. darm, rectum... 2020* 40.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.12 Leiomyoom van uterus 2020* 4.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.13 Ov. niet-kwaadige nieuwvormingen 2020* 38.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen 2020* 62.315
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.1 Anemie 2020* 42.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.2 Ov. zkt. bloed en bloedber. org... 2020* 19.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. 2020* 43.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.1 Diabetes 2020* 9.895
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.2 Ov. endocr.-, voedings,- stofw.zkt.. 2020* 33.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen 2020* 8.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.1 Dementie 2020* 395
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.2 Psych. stoornis. t.g.v. alcohol 2020* 2.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.3 Psych. stoornis. t.g.v. psycho-act.. 2020* 845
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.4 Schizofrenie, paranoide toestanden.. 2020* 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.5 Stemmingsstoornissen... 2020* 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.6 Overige psychische stoornissen 2020* 5.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen 2020* 76.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.1 Ziekte van Alzheimer 2020* 320
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.2 Multipele sclerose 2020* 16.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.3 Epilepsie 2020* 9.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie... 2020* 10.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.5 Ov. ziekten zenuwstelsel, zintuigen 2020* 39.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen 2020* 56.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.1 Cataract 2020* 32.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2020* 23.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus 2020* 30.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020* 322.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.1 Hypertensieve ziekten 2020* 4.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.2 Angina pectoris 2020* 22.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.3 Acuut myocard infarct 2020* 35.215
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.4 Overige ischemische hartziekten 2020* 39.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.5 Pulmonale hartzkt. en zkt. longv... 2020* 8.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2020* 80.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.7 Hartfalen 2020* 32.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2020* 43.085
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.9 Atherosclerose 2020* 11.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2020* 1.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.11 Ov. ziekten hart- en vaatstelsel 2020* 44.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel 2020* 125.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.1 Acute infect. luchtwegen, influenza 2020* 9.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.2 Pneumonie 2020* 22.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2020* 3.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2020* 20.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2020* 18.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2020* 22.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.7 Astma 2020* 9.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.8 Ov. ziekten ademhalingsstelsel 2020* 19.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel 2020* 347.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2020* 10.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.2 Ov. zkt. mondholte, speekselklieren 2020* 2.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2020* 16.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.4 Peptische ulcus 2020* 3.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.5 Dyspepsie en ov. zkt. maag en duo.. 2020* 10.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.6 Ziekten van de appendix 2020* 17.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.7 Hernia inguinalis 2020* 21.935
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.8 Overige buikbreuken 2020* 16.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.9 Zkt. van Crohn en colitis ulcerosa 2020* 87.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.10 Ov. niet-infect. gastro-enteriti.. 2020* 5.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.11 Paralytische ileus en darmobstru.. 2020* 8.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.12 Divertikelziekte 2020* 18.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.13 Ziekten van anus en rectum 2020* 13.315
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.14 Overige darmziekten 2020* 29.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.15 Alcoholische leverziekte 2020* 2.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.16 Overige leverziekten 2020* 5.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.17 Cholelithiasis 2020* 27.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.18 Ov. ziekten galblaas en galwegen 2020* 11.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.19 Ziekten van pancreas 2020* 10.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.20 Ov. ziekten spijsverteringsstelsel 2020* 27.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. 2020* 25.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.1 Infect. huid en onderhuids bindw. 2020* 10.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.2 Dermatitis, eczeem en papulosquam.. 2020* 4.695
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Ov. zkt. huid en onderhuids bindw. 2020* 9.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. 2020* 184.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.1 Coxartrose 2020* 20.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.2 Gonartrose 2020* 19.675
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.3 Dérangement interne van knie 2020* 15.935
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.4 Andere artropathieën 2020* 40.305
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2020* 7.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.6 Deform. dorsopathieën en spondylo.. 2020* 16.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2020* 8.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.8 Nek- en rugklachten 2020* 12.730
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Aan de ISHMT-indeling is vanaf verslagjaar 2020 een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 (coronavirusziekte 2019) en andere nieuwe ziekten toegevoegd (zie paragraaf 2).
In verslagjaar 2020 is een forse afname te zien in het totaal aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de invloed van de COVID-19 pandemie op de ziekenhuiszorg. Daarnaast worden vanaf 2020 alleen de opnamen die voldoen aan de registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meegenomen in de cijfers. Dit veroorzaakt een kleine trendbreuk van circa 0,7% minder klinische opnamen, circa 1% minder dagopnamen en <0,1 % minder observaties dan voorheen in de LBZ StatLinestatistieken werden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden naar verwachting begin 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen
De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.