Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland

Amfibieën kunnen vrijwel overal in Nederland worden gevonden. Vrijwilligers en betaalde krachten verzamelen jaarlijks tienduizenden waarnemingen van amfibieën. Met behulp van deze waarnemingen wordt in beeld gebracht waar welke soorten zitten en hoe goed ze het doen. Met deze informatie kunnen eventueel maatregelen worden getroffen om amfibiesoorten en hun populaties te helpen. Voor een aantal kwetsbare en beschermde amfibiesoorten is het nodig om ze structureel op landelijke schaal te monitoren. Hiervoor is in 1997 het Meetprogramma Amfibieën opgezet. De gegevens worden onder andere gebruikt voor de verantwoording die Nederland aflegt in internationale rapportages over soorten, voor de Rode Lijsten en de natuurgraadmeters van het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze handleiding legt uit hoe je op gestandaardiseerde wijze waarnemingen van amfibieën kunt verzamelen en geeft een breder overzicht van het Meetprogramma Amfibieën.
Bekostigd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.