Zoekresultaten

6300 resultaten voor regionale data centra
6300 resultaten voor regionale data centra

Pagina 2 van 252

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2021

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2021

Cijfers

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Artikelen

Analyseren van Bedrijfseconomische data

Stage bij CSB voor Bedrijfseconomie, Boekhouden (Finance) of student Toegepaste Wiskunde. Analyseren van omzetgegevens.

Overig

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2018

Cijfers

Politiewaardering: stand van zaken, trends en regionale verschillen

De waardering van Nederlanders van 15 jaar en ouder voor de politie. Onderwerpen zijn tevredenheid over politiecontacten, tevredenheid functioneren en zichtbaarheid politie in buurt, tevredenheid...

Publicaties

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2021

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2021

Cijfers

Data Analist Bedrijvenstatistieken Industrie

Heb jij affiniteit met het bedrijfsleven en statistiek en wil jij werken op een plek waar je een wezenlijk verschil maakt? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.

Overig

Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?

Welke omstandigheden waarin kinderen opgroeien hangen samen met kansenongelijkheid van kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar? Over welke indicatoren is informatie beschikbaar in de...

Publicaties

Prof. Piet Daas: ‘Kansen van big data benutten voor officiële statistiek’

Big data kunnen bijdragen aan het maken van betrouwbare en tijdige statistieken, de corebusiness van het CBS.

Artikelen

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2021

Cijfers

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023

Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2023

Cijfers

Data engineer macro-economie

Word onze functioneel beheerder en data analist macro-economie. Speel een cruciale rol in het beheer en de optimalisatie van essentiële systemen.

Overig

Regionale economisch groei, 1e kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van 2024 groeide de economie het sterkst in de regio’s Haarlemmermeer en Haarlem. Relatief sterke krimp was er in de regio’s Overig Groningen, Noordoostpolder en Urk en IJmond.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2021-2022

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2021-2022**

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2023

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Regionale goederenstromen per provincie, 2015-2022

Op verzoek van de provincies Noord-Holland, Limburg en Utrecht heeft het CBS de in-, uit- en doorvoer en het intraregionaal vervoer geschat voor de provincies.

Cijfers

De mogelijkheden van synthetische data in het statistisch domein

Onlangs verscheen het handboek ‘Synthetic Data for Official Statistics’ van de Verenigde Naties (VN).

Artikelen

Migratiemotieven EU/EFTA, regionaal, 1999-2021

Deze tabel bevat informatie over het migratiemotief van immigranten uit de EU/EFTA landen die zich op het moment van binnenkomst hebben gevestigd in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in...

Cijfers

Migratiemotieven niet-EU/EFTA, regionaal, 1999-2022

Deze tabel bevat informatie over het migratiemotief van immigranten uit de niet-EU/EFTA landen die zich op het moment van binnenkomst hebben gevestigd in de provincies Noord-Brabant, Limburg en...

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers