Data uit monetaire SEEA-ecosysteemrekeningen publiceren en interpreteren

Het gebruik en de interpretatie van monetaire waarden van ecosysteemdiensten bij het meten en monitoren van de natuur is al lange tijd een punt van discussie. Dit rapport biedt richtlijnen over hoe monetaire ecosysteemwaarden op basis van het SEEA EA-raamwerk het beste kunnen worden geïnterpreteerd en gepubliceerd voor statistische doeleinden. Deze studie is gedaan door de resultaten van de Nederlandse ecosysteemrekeningen als voorbeeld te nemen en gegevens over de periode 2013-2021 te analyseren.
Het algemene doel was het testen en implementeren van SEEA EA-ecosysteemboekhouding op nationale schaal, inclusief de monetaire ecosysteemrekeningen. De afgelopen jaren zijn de monetaire fysieke aanbod- en gebruikstabellen (PSUT's) en de activarekening samengesteld voor de periode 2013-2020. Dit gebeurde met een subsidie van Eurostat.