Regionale economisch groei, 2e kwartaal 2023

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het tweede kwartaal van 2023 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.
De cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een relatief hoge mate van onzekerheid.