Data-assessment WBSO-forfaitgebruikers

Dit rapport beschrijft enkele data-mogelijkheden voor nader onderzoek naar het gebruik van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).
Het rapport is samengesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Er wordt specifiek ingegaan op mogelijke databronnen voor de niet-loonuitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk van bedrijven die onder het zogeheten forfaitaire regime van de WBSO vallen.