Zoekresultaten

810 resultaten voor rechterlijke macht
810 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 30 van 33

Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023

De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023 beschrijft de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’, de schokbestendigheid van de brede welvaart, de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente 2005 - 2015

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente.

Cijfers

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfsvestigingen naar economische activiteit (863 branches) en regio (landsdeel, provincie, COROP - gebied en stadsgewest).

Cijfers

Conjunctuurenquête Kamer van Koophandel regio's okt. 2008 t/m okt. 2011

Bedrijfseconomische gegevens in kwalitatieve zin over het bedrijfsleven; bedrijfsgroepen, kamer van koophandel regio's, grootteklassen

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2001

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincies en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2004

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2006

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2009

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2000

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2007

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2005

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2003

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2020, vierde kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staan de handelsrelatie tussen de EU en de VS, de effecten van importtarieven voor importeurs en exporteurs evenals de effecten van het CETA-verdrag voor...

Publicaties

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Veiligheidsmonitor 2019

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken, regio; 1988-2019

Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio

Cijfers

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties

Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties