Zoekresultaten

847 resultaten voor rechterlijke macht
847 resultaten voor rechterlijke macht

Pagina 30 van 34

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1995-2017

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).

Cijfers

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar gemeente

Cijfers

Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.

Cijfers

Verdachten; geslacht, leeftijd, herkomstgr. en pleegcarrière 1999-2010

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en pleegcarrière

Cijfers

Gesubsidieerde rechtsbijstand; afgegeven toevoegingen 2007-2016

Afgegeven toevoegingen naar rechtsgebied:civiel recht, bestuursrecht, milieurecht en strafrecht.

Cijfers

Onverzekerden tegen ziektekosten; 1995-2005

Administratieve bevolking, verzekerden tegen ziektekosten, ziekenfonds - , particuliere- en publiekrechtelijke verzekerden en onverzekerden.

Cijfers

Jeugdzorg per gemeente

Jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering per gemeente.

Artikelen

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk

Cijfers

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Uitgesproken faillissementen van bedrijven naar rechtsvorm, en belangrijkste bedrijfsactiviteit volgens SBI 2008-indeling.

Cijfers

Verdachten; soort inkomen en misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar soort inkomen (werk of uitkering) en soort misdrijf.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Verdachten; huishoudinkomen en soort misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar huishoudinkomen en soort misdrijf

Cijfers

Verzoeken om surseance van betaling naar SBIafdeling'93, 1994-1997

Verzoeken om surseance van betaling naar SBIafdeling volgens de standaard bedrijfsindeling (SBI 1993).

Cijfers

Jongeren provinciaal gefinancierde jeugdzorg; zorgvorm, regio, 2011-2014

Aantal jongeren dat provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen heeft Zorgvormen Bureaus Jeugdzorg, Jeugd en Opvoedhulp naar regio

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Verdachten; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en misdrijf 1999-2011

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar geslacht, leeftijd, herkomst en soort misdrijf

Cijfers

Verdachten; stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf 1999-2008

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar stedelijkheid woongemeente en soort misdrijf

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Verdachten; herkomst, geslacht, generatie en soort misdrijf 1999-2010

Aangehouden verdachten van misdrijven, aantal en per 1 000 inwoners naar herkomst, geslacht, generatie allochtonen en soort misdrijf

Cijfers

Preventiemaatregelen; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal naar leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid en sociale kenmerken buurt

Cijfers

Verdachten eerste generatie allochtonen naar persoonskenmerken

Verdachtenpercentages, werk, huishoudtype, verblijfsduur, niet - westerse allochtonen in de buurt, uitkering. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Verdachten tweede generatie allochtonen naar persoonskenmerken

Verdachtenpercentages, uitkering, werk, huishoudtype, niet - westerse allochtonen in de buurt. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Contacten burgers en politie; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Melding en aangifte; contact met politie algemeen; oordeel over politie per leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid, sociale kenmerken buurt

Cijfers

Verdachten naar persoonskenmerken; percentage van de bevolking

Verdachtenpercentages, uitkering, werk, huishoudtype, niet - westerse allochtonen in de buurt. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers