Preventiemaatregelen: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Preventiemaatregelen: persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Persoons- en buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Maatregelen tegen inbraak Inbraakalarm (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Extra hang- en sluitwerk (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Extra buitenverlichting (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Luiken voor ramen/deuren (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Politiekeurmerk voor veilig wonen (% thuis aanwezig) Maatregelen tegen inbraak Inbraakpreventie - schaalscore (schaalscore)
Totale bevolking Waarde 2008 12,2 83,6 80,8 16,6 16,4 4,2
Totale bevolking Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,0
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2008 19,9 84,4 86,8 26,7 11,1 4,6
Leeftijd 15 tot 18 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2008 2,6 2,9 2,4 2,8 1,8 0,1
Leeftijd 18 tot 25 jaar Waarde 2008 8,7 75,2 71,0 15,6 9,6 3,6
Leeftijd 18 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,3 2,6 2,7 1,9 1,4 0,1
Leeftijd 25 tot 35 jaar Waarde 2008 6,3 78,3 72,7 12,5 14,6 3,7
Leeftijd 25 tot 35 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,9 1,8 2,0 1,2 1,3 0,1
Leeftijd 35 tot 45 jaar Waarde 2008 12,7 86,2 81,5 17,9 17,2 4,3
Leeftijd 35 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,1 1,3 1,5 1,2 1,2 0,1
Leeftijd 45 tot 55 jaar Waarde 2008 12,5 84,3 81,9 17,9 15,8 4,2
Leeftijd 45 tot 55 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,2 1,4 1,6 1,3 1,3 0,1
Leeftijd 55 tot 65 jaar Waarde 2008 12,3 87,3 85,8 17,8 18,6 4,4
Leeftijd 55 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,1 1,2 1,4 1,3 1,4 0,1
Leeftijd 65 tot 75 jaar Waarde 2008 13,7 86,1 85,8 17,6 18,1 4,4
Leeftijd 65 tot 75 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,4 1,6 1,8 1,6 1,7 0,1
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2008 19,2 83,5 82,7 13,1 19,7 4,4
Leeftijd 75 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge 2008 2,2 2,1 2,1 1,8 2,2 0,1
Mannen Waarde 2008 12,3 83,8 80,5 16,9 16,3 4,2
Mannen Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,7 0,9 1,0 0,8 0,8 0,0
Vrouwen Waarde 2008 12,2 83,5 81,1 16,3 16,5 4,2
Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,0
Burgerlijke staat: gehuwd Waarde 2008 14,5 88,1 88,4 20,7 19,0 4,6
Burgerlijke staat: gehuwd Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0
Burgerlijke staat: gescheiden Waarde 2008 10,6 81,6 75,6 12,7 16,9 3,9
Burgerlijke staat: gescheiden Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,7 2,2 2,5 1,8 2,0 0,1
Burgerlijke staat: verweduwd Waarde 2008 16,2 84,6 84,0 14,3 18,9 4,4
Burgerlijke staat: verweduwd Betrouwbaarheidsmarge 2008 2,1 2,1 2,2 2,0 2,4 0,1
Burgerlijke staat: ongehuwd Waarde 2008 8,8 78,7 72,3 13,5 12,3 3,7
Burgerlijke staat: ongehuwd Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,7 1,2 1,3 0,9 0,9 0,1
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2008 11,7 81,9 77,4 18,5 15,2 4,1
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,2 1,5 1,7 1,3 1,3 0,1
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Waarde 2008 12,6 84,1 83,2 18,8 16,2 4,3
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,0 1,2 1,3 1,2 1,2 0,1
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Waarde 2008 11,7 84,7 82,7 16,7 17,6 4,3
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,8 1,0 1,1 0,9 0,9 0,1
Hoogste opleidingsniveau: hbo Waarde 2008 12,5 83,6 79,8 13,3 17,3 4,1
Hoogste opleidingsniveau: hbo Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,2 1,5 1,7 1,1 1,4 0,1
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2008 13,7 81,3 76,2 11,8 12,5 3,9
Hoogste opleidingsniveau: wo Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,8 2,5 2,7 1,7 1,6 0,1
Herkomst autochtoon Waarde 2008 12,6 84,9 83,2 16,8 17,2 4,3
Herkomst autochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2008 12,0 82,1 77,0 16,4 13,7 4,0
Herkomst westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,6 2,0 2,4 1,7 1,7 0,1
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2008 9,1 73,5 63,7 14,8 11,9 3,5
Herkomst niet-westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,7 2,8 3,1 2,1 1,8 0,1
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Waarde 2008 8,1 75,6 67,7 12,6 11,7 3,5
Standaard huishoudinkomen 1e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,0 1,8 2,0 1,2 1,2 0,1
Standaard huishoudinkomen 2e 20% groep Waarde 2008 11,0 84,0 80,4 16,4 18,2 4,2
Standaard huishoudinkomen 2e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,1 1,3 1,5 1,2 1,4 0,1
Standaard huishoudinkomen 3e 20% groep Waarde 2008 10,9 84,9 82,9 17,1 16,3 4,2
Standaard huishoudinkomen 3e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,0 1,2 1,4 1,1 1,2 0,1
Standaard huishoudinkomen 4e 20% groep Waarde 2008 11,8 86,4 85,6 19,4 17,1 4,4
Standaard huishoudinkomen 4e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,0 1,1 1,3 1,2 1,2 0,1
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Waarde 2008 19,6 87,6 87,9 17,1 18,7 4,6
Standaard huishoudinkomen 5e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 0,1
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2008 12,4 83,9 81,3 16,7 16,7 4,2
Niet verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2008 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,0
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2008 8,3 78,5 70,3 13,6 10,8 3,6
Verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2008 2,3 3,8 4,4 2,8 2,6 0,2
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Waarde 2008 7,2 76,0 64,8 12,5 6,0 3,3
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2008 5,4 7,4 8,7 4,8 3,6 0,3
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Waarde 2008 4,0 69,1 65,0 17,1 9,3 3,3
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2008 3,2 9,1 9,5 7,4 4,3 0,4
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Waarde 2008 8,7 77,6 72,7 11,2 14,7 3,7
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2008 3,2 6,4 7,0 3,7 4,8 0,3
Verdacht geweest van vernieling Waarde 2008 7,4 73,5 74,9 16,4 7,2 3,6
Verdacht geweest van vernieling Betrouwbaarheidsmarge 2008 4,6 9,4 8,6 6,2 5,6 0,4
Zeer sterk stedelijk Waarde 2008 7,7 77,3 59,8 7,8 10,4 3,3
Zeer sterk stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,0 1,7 2,0 1,0 1,2 0,1
Sterk stedelijk Waarde 2008 13,2 84,0 80,0 14,5 17,0 4,2
Sterk stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 0,1
Matig stedelijk Waarde 2008 12,2 88,2 87,3 18,3 21,3 4,5
Matig stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 0,1
Weinig stedelijk Waarde 2008 13,9 88,4 90,4 22,9 20,5 4,7
Weinig stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,1 1,1 1,0 1,3 1,3 0,1
Niet stedelijk Waarde 2008 15,0 81,7 92,4 22,3 13,6 4,5
Niet stedelijk Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,1 1,3 0,9 1,2 1,0 0,1
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Waarde 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 1e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 2e 20% gr. Waarde 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 2e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 3e 20% gr. Waarde 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 3e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 4e 20% gr. Waarde 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 4e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Waarde 2008 . . . . . .
Bijstandsuitkeringen in buurt 5e 20% gr. Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 1e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 1e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 2e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 2e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 3e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 3e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 4e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 4e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 5e 20% groep Waarde 2008 . . . . . .
Huurwoningen in buurt 5e 20% groep Betrouwbaarheidsmarge 2008 . . . . . .
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Waarde 2008 14,9 82,8 92,2 24,4 13,1 4,5
Niet-westerse allocht. in buurt 1e 20% Betrouwbaarheidsmarge 2008 1,2 1,4 1,1 1,5 1,2 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van preventiemaatregelen tegen criminaliteit op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR). Het gaat over maatregelen tegen inbraak, fietsendiefstal, autodiefstal en overige maatregelen.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar persoons- en buurtkenmerken. De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70904NED&D1=0,9,12-16,119-122&D2=10073-10091,10093-10096,10099-10125,10127-10141&D3=4&VW=T">Kerncijfers wijken en buurten 2003-2008.

De VMR is telkens uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.
Omdat een groot deel van de VMR betrekking heeft op ervaringen in de voorgaande 12 maanden zijn hieraan telkens de buurtgegevens gekoppeld over het jaar voorafgaande aan het interviewjaar van de VMR.

Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Preventiemaatregelen tegen criminaliteit; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Toelichting onderwerpen

Maatregelen tegen inbraak
Maatregelen in verband met inbraak worden in de VMR waargenomen
op basis van een vraag naar de aanwezigheid in de woning van de
respondent van de volgende voorzieningen:
- Veiligheidssloten of grendels op buitendeuren.
- Luiken voor de ramen en/of deuren.
- Buitenverlichting.
- Alarminstallatie.
- Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Respondenten konden ook aangeven dat er geen bijzondere
voorzieningen in huis aanwezig zijn.
Deze cijfers hebben betrekking op huishoudens en niet op personen.
Inbraakalarm
Extra hang- en sluitwerk
Extra buitenverlichting
Luiken voor ramen/deuren
Politiekeurmerk voor veilig wonen
Inbraakpreventie - schaalscore
De schaalscore over inbraakpreventie is als volgt berekend:
Voor elk van deze vormen van preventiemaatregelen is de aanwezigheid
met een 1 gewaardeerd.
Afwezigheid of het ontbreken van een antwoord per maatregel levert een
waarde 0.
Vervolgens zijn de waarden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 2.
Dit leidt tot een score van minimaal 0 en maximaal 10.