Verdachten; soort inkomen en misdrijf 1999-2008

Verdachten; soort inkomen en misdrijf 1999-2008

Soort inkomen Verdachten naar soort misdrijf Perioden Aantal verdachten (aantal) Verdachten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Betaald werk Totaal verdachten van misdrijven 2008* 98.510 13
Betaald werk Vermogensmisdrijven 2008* 13.370 2
Betaald werk Vernieling en openbare orde 2008* 9.790 1
Betaald werk Geweldsmisdrijven 2008* 21.300 3
Betaald werk Verkeersmisdrijven 2008* 32.720 4
Betaald werk Drugsmisdrijven 2008* 3.650 0
Betaald werk Overige misdrijven 2008* 5.630 1
Betaald werk Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 12.050 2
Uitkeringsontvanger Totaal verdachten van misdrijven 2008* 37.380 33
Uitkeringsontvanger Vermogensmisdrijven 2008* 10.060 9
Uitkeringsontvanger Vernieling en openbare orde 2008* 2.890 3
Uitkeringsontvanger Geweldsmisdrijven 2008* 8.120 7
Uitkeringsontvanger Verkeersmisdrijven 2008* 5.150 5
Uitkeringsontvanger Drugsmisdrijven 2008* 1.720 2
Uitkeringsontvanger Overige misdrijven 2008* 1.460 1
Uitkeringsontvanger Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 7.980 7
Overige inkomens Totaal verdachten van misdrijven 2008* 67.150 12
Overige inkomens Vermogensmisdrijven 2008* 17.890 3
Overige inkomens Vernieling en openbare orde 2008* 10.030 2
Overige inkomens Geweldsmisdrijven 2008* 12.290 2
Overige inkomens Verkeersmisdrijven 2008* 9.280 2
Overige inkomens Drugsmisdrijven 2008* 2.210 0
Overige inkomens Overige misdrijven 2008* 2.780 0
Overige inkomens Verdachten van meer soorten misdrijven 2008* 12.660 2
Bron: CBS, KLPD
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over alle mensen die door de politie aangehouden zijn als verdachte van misdrijven en die tevens voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Aangehouden verdachten waarvan de persoonsgegevens niet voorkomen in de GBA zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten.

De tabel laat per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien hoeveel verdachten van misdrijven er voorkomen. De relatieve cijfers geven aan hoeveel mensen er per 1 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep verdacht zijn van het plegen van een misdrijf. De onderscheiden bevolkingsgroepen in deze tabel zijn: werkenden, uitkeringsafhankelijken en overigen. De verdachten kunnen ook worden onderscheiden naar het soort misdrijf waarvan zij worden verdacht. Personen die worden verdacht van meerdere soorten misdrijven, worden in een aparte categorie vermeld.

De gegevens betreffen verdachten en geen veroordeelden. Naar schatting meer dan 90% van de verdachten krijgt een transactie aangeboden door het Openbaar Ministerie (OM) of wordt in een later stadium schuldig verklaard door de rechter. De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Deze tabel is stopgezet per 11-2-2013.

Toelichting onderwerpen

Aantal verdachten
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in de
Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie én daarnaast voorkomen in
de Gemeentelijke Basis Administratie.
Verdachten per 1 000 inwoners
Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit
feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een
strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de
verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.
---
Het cijfer in de tabel toont het aantal verdachten per 1 000 inwoners
van de geselecteerde bevolkingsgroep.